Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngoài các khoản công nợ phải thu thì quản lý tốt các khoản công nợ phải trả sẽ giúp doanh nghiệp trả nợ đúng hạn, xây dựng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp và lập kế hoạch dòng tiền thu chi tối ưu.

Công nợ phải trả là những khoản phát sinh khi bạn mua hàng từ một công ty hay một đơn vị cung cấp hàng hóa khác. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mà chưa có đủ số tiền để thanh toán, họ vẫn sẽ chấp nhận bán hàng cho bạn với điều kiện số tiền nợ phải được thanh toán trong một thời gian nhất định. Nếu không quản lý được những khoản phải trả này, doanh nghiệp bạn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối về khả năng quay vòng vốn, uy tín doanh nghiệp, và thậm chí cả luật pháp.

Chia sẻ với mọi người file dashboard kiểm soát tình hình công nợ của DN do em tự thiết kế rất hữu ích.


  • Dashboard được thiết kế tự động, linh hoạt, mọi người có thể xem dữ liệu theo từng nhóm nhà cung cấp và theo từng nhóm tuổi nợ.
  • Chỉ với những hàm excel đơn giản như Vlookup, sum, sumifs,... kết hợp với Pivot table, một số chart thông dụng thì DN đã có một cái nhìn tổng quát về tình hình công nợ của công ty.
  • Bên cạnh việc theo dõi tình trạng các khoản nợ đã hết hạn, các nhà quản lý cũng rất quan tâm đến các khoản nợ sắp đến hạn. Từ đó, DN sẽ phải đưa ra mục tiêu kinh doanh trong tương lai, phải cân đối giữa các khoản nợ, doanh thu, dòng tiền để đảm bảo sức khỏe tài chính của DN.
Anh chị nào quan tâm để lại email em gửi ạ.
Gửi giúp mình qua mail: thienthuonghoa@gmail.com. cảm ơn bạn
 
Ngoài các khoản công nợ phải thu thì quản lý tốt các khoản công nợ phải trả sẽ giúp doanh nghiệp trả nợ đúng hạn, xây dựng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp và lập kế hoạch dòng tiền thu chi tối ưu.

Công nợ phải trả là những khoản phát sinh khi bạn mua hàng từ một công ty hay một đơn vị cung cấp hàng hóa khác. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mà chưa có đủ số tiền để thanh toán, họ vẫn sẽ chấp nhận bán hàng cho bạn với điều kiện số tiền nợ phải được thanh toán trong một thời gian nhất định. Nếu không quản lý được những khoản phải trả này, doanh nghiệp bạn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối về khả năng quay vòng vốn, uy tín doanh nghiệp, và thậm chí cả luật pháp.

Chia sẻ với mọi người file dashboard kiểm soát tình hình công nợ của DN do em tự thiết kế rất hữu ích.


  • Dashboard được thiết kế tự động, linh hoạt, mọi người có thể xem dữ liệu theo từng nhóm nhà cung cấp và theo từng nhóm tuổi nợ.
  • Chỉ với những hàm excel đơn giản như Vlookup, sum, sumifs,... kết hợp với Pivot table, một số chart thông dụng thì DN đã có một cái nhìn tổng quát về tình hình công nợ của công ty.
  • Bên cạnh việc theo dõi tình trạng các khoản nợ đã hết hạn, các nhà quản lý cũng rất quan tâm đến các khoản nợ sắp đến hạn. Từ đó, DN sẽ phải đưa ra mục tiêu kinh doanh trong tương lai, phải cân đối giữa các khoản nợ, doanh thu, dòng tiền để đảm bảo sức khỏe tài chính của DN.
Anh chị nào quan tâm để lại email em gửi ạ.
 
Ngoài các khoản công nợ phải thu thì quản lý tốt các khoản công nợ phải trả sẽ giúp doanh nghiệp trả nợ đúng hạn, xây dựng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp và lập kế hoạch dòng tiền thu chi tối ưu.

Công nợ phải trả là những khoản phát sinh khi bạn mua hàng từ một công ty hay một đơn vị cung cấp hàng hóa khác. Khi bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mà chưa có đủ số tiền để thanh toán, họ vẫn sẽ chấp nhận bán hàng cho bạn với điều kiện số tiền nợ phải được thanh toán trong một thời gian nhất định. Nếu không quản lý được những khoản phải trả này, doanh nghiệp bạn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối về khả năng quay vòng vốn, uy tín doanh nghiệp, và thậm chí cả luật pháp.

Chia sẻ với mọi người file dashboard kiểm soát tình hình công nợ của DN do em tự thiết kế rất hữu ích.


  • Dashboard được thiết kế tự động, linh hoạt, mọi người có thể xem dữ liệu theo từng nhóm nhà cung cấp và theo từng nhóm tuổi nợ.
  • Chỉ với những hàm excel đơn giản như Vlookup, sum, sumifs,... kết hợp với Pivot table, một số chart thông dụng thì DN đã có một cái nhìn tổng quát về tình hình công nợ của công ty.
  • Bên cạnh việc theo dõi tình trạng các khoản nợ đã hết hạn, các nhà quản lý cũng rất quan tâm đến các khoản nợ sắp đến hạn. Từ đó, DN sẽ phải đưa ra mục tiêu kinh doanh trong tương lai, phải cân đối giữa các khoản nợ, doanh thu, dòng tiền để đảm bảo sức khỏe tài chính của DN.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top