sửa chữa tscđ

thuongle253

New Member
Hội viên mới
bộ phận sửa chữa lớn bàn giao phân xưởng một tài sản cố định đã sửa chữa xong tổng chi phí 8750000đ, kế toán phân bổ trong 5 tháng
 
Ðề: sửa chữa tscđ

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có tính chất chu kỳ
Trích trước vào chi phí sxkd chi phí sửa chữa lớn tscđ dự kiến psinh:
Nợ 623
Nợ 627
Nợ 641
Nợ 642
Có 335

Khi sửa chữa lớn hoàn thành
Nợ TK623,627,642,641( nếu chi phí sửa chữalớn hơn số đã trích)
Nợ TK335 ( số đã trích )
Có TK 2413 ( tổng chi phí psinh )
Có TKTK623,627,642,641( nếu số đã chi nhỏ hơn số đã trích)


Sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức tự làm
Nợ TK 2413
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,152,....

Khi hoàn thành: ( giá trị nhỏ)Nợ TK 623,627,641,642
Có TK 2413
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top