Sắp sếp hàng hoá, vật tư giữa sổ thuế và sổ nội bộ

Hanh0323

New Member
Hội viên mới
Hàng tháng mình cần sắp xếp hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cả hai hạng mục sổ thuế và nội bộ phải tách riêng ra. Nhờ mọi người tư vấn kế hoạch ah. Mình chưa hĩu rõ.
- 20 thang này ke toan gởi số liẹu chenh lẹch giữa sổ thuế và nội bộ.
- mình sắp số chênh lệch tách ra hai kho
- nhưng song song đó cty mình vẫn phải xuất hàng hoá ra bán đều đều. và nhập hàng cũng vậy.
- Vậy khi đã sắp ra bên sổ thuế bên nội bộ. Thì khi xuất và nhập mình nên sắp vô sổ thuế hay nội bộ?
- chứng từ xuất đi nhập vô thì sao ah.
Rất mong mn giúp đỡ
 
Hàng tháng mình cần sắp xếp hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cả hai hạng mục sổ thuế và nội bộ phải tách riêng ra. Nhờ mọi người tư vấn kế hoạch ah. Mình chưa hĩu rõ.
- 20 thang này ke toan gởi số liẹu chenh lẹch giữa sổ thuế và nội bộ.
- mình sắp số chênh lệch tách ra hai kho
- nhưng song song đó cty mình vẫn phải xuất hàng hoá ra bán đều đều. và nhập hàng cũng vậy.
- Vậy khi đã sắp ra bên sổ thuế bên nội bộ. Thì khi xuất và nhập mình nên sắp vô sổ thuế hay nội bộ?
- chứng từ xuất đi nhập vô thì sao ah.
Rất mong mn giúp đỡ

Đầu tiên mình nhắc nhở bạn là lập hai sổ kế toán như vậy là hành vi trốn thuế và vi phạm pháp luật

Việc tách ra hai sổ kế toán để che dấu những nghiệp vụ phát sinh. Ví dụ bạn bán hàng mà không xuất hóa đơn. Vậy trên sổ nội bộ sẽ có đầu vào và đầu ra; tồn = 0. Nhưng sổ nội thuế chỉ có đầu vào. Vậy lần sau nhập hàng nếu tiếp tục lấy hóa đơn thì sẽ làm cho sổ thuế dư rất nhiều hàng tồn kho. Cứ dựa vào 2 bảng nhập xuất tồn thuế và nội bộ và cân đối.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top