Sai sót về thuế hay gặp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Thảo luận trong 'Quản lý thuế' bắt đầu bởi Xích Cẩm Tiên, 8/11/19.

 1. Xích Cẩm Tiên

  Xích Cẩm Tiên Member Hội viên mới

  thanh-lap-cong-ty-xay-dung.jpg

  1. Lợi dụng chênh lệch về thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí

  • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không lập hóa đơn, khai thuế GTGT, thuế TNDN tạm tính tạm nộp theo tiến độ thu tiền trên hợp đồng;
  • Doanh nghiệp xây dựng không lập hóa đơn hoặc lập không đúng thời điểm phát sinh doanh thu;
  • Chủ đầu tư yêu cầu doanh nghiệp xây dựng xuất hóa đơn GTGT để khai khấu trừ thuế không đúng thời điểm;
  • Xác định doanh thu không cùng thời điểm bàn giao BĐS đi vào sử dụng;
  • Đã bàn giao BĐS tuy nhiên không xuất hóa đơn, cố ý kéo dài đến khi hoàn thành toàn bộ dự án mới xuất hóa đơn và hạch toán;
  • Không lập hóa đơn đối với phần khách hàng chưa thanh toán nhưng đã bàn giao bất động sản;
  • Trường hợp hợp đồng tách ra phần giao nhà thô riêng và phần hoàn thiện riêng: không lập hóa đơn khi giao nhà thô mà chờ hoàn thiện mới lập hóa đơn.
  2. Thực hiện mua bán qua lại nhằm lách thuế TNDN

  Doanh nghiệp chuyển nhượng BĐS cho cá nhân với giá thấp hơn giá thị trường (chịu thuế 20% trên lợi nhuận), cá nhân tiếp tục bán lại cho chủ đầu tư với giá cao hơn giá thị trường (thuế 2% trên giá bán). Cơ quan thuế phát hiện ấn định số thuế phải nộp.

  3. Chuyển lợi nhuận làm giảm số thuế phải nộp

  Doanh nghiệp thực hiện các giao dịch không theo giá thị trường đối với các bên liên quan (hoặc cá nhân, nhóm cá nhân điều hành doanh nghiệp nhưng để người thân đứng tên chịu trách nhiệm pháp lý) nhằm mục đích:
  • Chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp áp dụng thuế suất TNDN phổ thông sang doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN;
  • Chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp đang lãi sang doanh nghiệp lỗ nhằm giảm số thuế TNDN phải nộp.
  Chuyển lợi nhuận từ bên cho vay sang bên đi vay lợi dụng sự chênh lệch giữa thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN và thời điểm xác định chi phí được trừ, cụ thể:

  Trong một chuỗi các doanh nghiệp được thành lập phát sinh giao dịch cho vay tiền hoặc mượn tiền với doanh nghiệp đi vay là doanh nghiệp thực hiện dự án BĐS:
  • Đối với bên đi vay: chi phí đi vay được vốn hóa và tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi dự án hoàn thành và phát sinh doanh thu;
  • Đối với bên cho vay: kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh ngay trong năm.
  4. Gian lận thuế

  Tổ chức, cá nhân thành lập một chuỗi doanh nghiệp nhằm mục đích giả tạo chi phí và số thuế GTGT được khấu trừ từ các nhà thầu chính, phụ và doanh nghiệp làm dự án, trong đó có một nhà thầu phụ sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

  Doanh nghiệp khoán toàn bộ công việc cho các đội thi công không có tư cách pháp nhân, các đội thi công hợp thức hóa khoản tiền thực nhận bằng việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thanh toán bất hợp pháp, chi phí lương khống.

  5. Hạch toán sai
  • Hạch toán chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng xây dựng đang thi công dở dang vào chi phí SXKD trong kỳ, hạch toán các chi phí không liên quan đến hoạt động của hợp đồng xây dựng vào chi phí hợp đồng.
  • Hạch toán chi phí hợp đồng xây dựng không tương ứng với công việc hoàn thành.
  • Hạch toán vốn hóa chi phí lãi vay trong trường hợp quá trình đầu tư xây dựng TSCĐ bị gián đoạn (trừ trường hợp sự gián đoạn đó là cần thiết), theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 16, trường hợp này doanh nghiệp được tạm dừng vốn hóa.
  • Hạch toán chi phí hao hụt, tổn thất, tháo dỡ vào giá vốn thành phẩm. Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02, khoản này phải hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh tại thời điểm phát sinh hao hụt, tổn thất, tháo dỡ.
  6. Kê khai thuế sai
  • Không khai doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giá đất được trừ) vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và không phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho sản xuất hàng hóa dịch vụ chịu thuế hoặc không chịu thuế GTGT đầu ra
  • Xác định giá đất được trừ và giá tính thuế GTGT không đúng quy định
  • Kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn thi công xây dựng được lập theo số tiền tạm ứng.
  • Tính giá thành thành phẩm BĐS hoàn thành bàn giao không phù hợp.
  • Không phân bổ chi phí quản lý cho hoạt động chuyển nhượng BĐS và hoạt động kinh doanh khác, từ đó làm giảm số thuế TNDN phải nộp.
  • Doanh nghiệp vay tiền và tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ nhưng thực tế chi phí lãi vay không thỏa mãn điều kiện được trừ hoặc doanh nghiệp tạm ứng cho cá nhân khác nhưng không giải trình được nội dung tạm ứng.
  (Sưu tầm)
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.