quyền mua cổ phần

Grass Honest

Member
Hội viên mới
câu nào đúng với quyền mua cổ phần:
a. quyền mua trước có thời hạn
b. quyền mua trước cho phép mua cổ phiếu mới với giá rẻ chào mời ra công chúng trên thị trường
c. giá mua cổ phiếu ghi trên quyền cao hơn giá trị thường hiện hành
d. a và c
m.n giúp tớ với, cảm ơn m.n nhiều nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top