quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

Thảo luận trong 'Tiền mặt, TGNH' bắt đầu bởi huong943, 24/6/09.

 1. huong943

  huong943 New Member Hội viên mới

  cả nhà ơi.
  Hiện này GĐ cty em muốn e viết hẳn 1 quy trình thu, chi tiền mặt trong đấy có vẽ quy trình bằng sơ đồ sau đấy diễn giải và các bước hạch toán.
  Bác nào bít giúp e với. Em đang k bít bắt đầu từ đâu mà cuối tuần này phải nộp rùi.
  Cảm ơn cả nhà nhé!
   
                
 2. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng
  Quy trình thu chi tiền thì thường theo quy mô họat động và lọai hình dịch vụ của cty mình mà có thể sọan hoặc vẽ sơ đồ theo ý được ?

  VD: như cty ngòai thủ quỹ còn có kế tóan tiền mặt, kế tóan công nợ.....


  Tùy vào các bước của bộ phận kế tóan mình mà có thể soan ra quy trình.

  Chẳng hạn như cty a: là cty chuyên về dịch vụ và thương mại.
  _ Khi thu tiền dịch vụ hay bán hàng hay công nợ thì căn cứ vào Hóa đơn bán hàng, bảng công nợ, có xác nhận của người viết hóa đơn, kế tóan công nợ, kế tóan trưởng, Giám Đốc ........vv...v.
  _ Khi chi tiền:
  + Chi trả tiền mặt khách hàng thì căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, xác nhận người mua, kế tóan trưởng, giám đốc.........
  + Chi trả chuyển khỏan: căn cứ vào xác nhận của người mua,............
  + Chi tạm ứng nhân viên: căn cứ vào bảng kê công việc, phiếu tạm ứng, xác nhận bộ phận, kế tóan trưởng, giám đốc .............v....vv

  Nói chung làm sao cho phù hợp với pháp luật và với cty một cách gọn gàng nhất mà thôi.
   
  Last edited by a moderator: 25/6/09
 3. bichhanh

  bichhanh New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Không biết các bạn như thế nào chứ ở cty mình việc thu chi diễn ra như sau:
  Khi chi tiền:
  Bạn phải làm đề nghị thanh toán các khoản tiền cần chi,sau đó nhờ kế toán trưởng xét duyệt,chuyển sang kế toán tiền mặt lặp phiếu và ghi sổ chuyển sang thủ quỹ chi tiền và ghi sổ.
  Khi thu tiền
  Kế toán tiền mặt lập phiếu thu và ghi sổ sao đó chuyển sang thủ quỹ thu tiền và ghi sổ
  Cuối ngày kế toán tiền mặt và thủ quỹ đối chiếu tiền. thế là xong
   
  Last edited by a moderator: 25/6/09
 4. huylt

  huylt New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Với mỗi công ty thì quy trình khác nhau là do sự sắp xếp các phòng ban, nhân sự, biểu mẫu ...
  Mình không gửi được file đính kèm, bạn có thể để lại địa chỉ email, mình sẽ gửi cho bạn.
   
 5. huong943

  huong943 New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Cảm ơn!
  mail huong943@gmail.com
  YM lovestorm28042007
  Công ty e là công ty cổ phần làm về thương mại. Chuyên kinh doanh máy tính và máy VPhong'. Có bán lẻ và làm đại lý rất ít. Chủ yếu là làm theo các dự án lớn.
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/6/09
 6. ninh86tn

  ninh86tn New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  mình thì không biết các doanh nghiệp khác thì như thế nào mình xin mạn phép góp y như ở công ty mình như sau:
  + thu tiền mặt: bán hàng>>>lên kế toán viết phiếu thu và nộp tiền ở thủ quỹ
  + chi tiền mặt : làm đầy đủ các báo cáo lý do chi hoá dơn đày đủ qua kế toán kiểm tra trình GD duyệt, kế toán truong ký duyết và thủ quỹ xuất chi tiền
   
 7. huong943

  huong943 New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  sau vài hum tham khảo ý kiến của các bác cộng với sách vở ( vì e chưa làm thực tế) e vít cái quy trình thu tiền mặt cho cty e như sau( các pác cho ý kiến nhé ):
  1. Thu tiền
  1.1.Lập phiếu Thu
  Căn cứ
  - Hóa đơn bán hàng
  - Bảng công nợ kế toán
  - Phiếu nhập hàng.
  - Hợp đồng kinh tế( nếu giá trị hợp đồng lớn)
  - Và các chứng từ liên quan
  Kế toán thanh toán viết Phiếu thu. Phiếu thu được lập thành 3 liên ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào phiếu thu.
  1.2.Soát xét và ký duyệt
  Sau đó chuyển cho Kế toán trưởng soát xét và Tổng Giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ.
  1.3.Thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ
  Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ ( bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.
  1.4.Hạch toán, ghi sổ và lưu chứng từ
  Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán và hạch toán, lưu chứng từ. Sau đấy Thủ quỹ và kế toán thanh toán phải đối chiếu ghi sổ.
  Kế toán hạch toán theo các trường hợp sau:
  2.Thu tiền từ bán hàng
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111- Tiền mặt
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp ( 33311)
  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Giá bán chưa có thuế GTGT)
  3.Thu từ các hoạt động khác
  3.1.Khi thu tiền từ các hoạt động tài chính, hoạt động khác ( Thu lãi đầu tư ngắn hạn, dài hạn, thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, cổ tức lợi nhuận được chia, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ...)
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111- Tiền mặt
  Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính( Giá chưa có thuế GTGT)
  Có TK 711 – Thu nhập khác ( giá chưa có thuế GTGT)
  Có TK 3331( 33311) – Thuế GTGT phải nộp
  3.2.Thu tiền từ các khoản nợ phải thu
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 131 – Phải thu khách hàng
  Có TK 136 – Phải thu nội bộ
  Có TK 138 – Phải thu khác
  Có TK 141 – Tạm ứng
  Có TK 144 – Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  Có TK 244 – Thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
  3.3.Thu tiền từ nhận vốn cấp trên cấp, nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt, ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1111)
  Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh
  3.4.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt; vay dài hạn, ngắn hạn bằng tiền mặt ( tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ)K
  Kế toán tập hợp chứng từ và ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng ( 1121, 1122)
  Có TK 311, 341, ….
  3.5.Nhận khoản ký quỹ, ký cược của các đơn vị khác bằng tiền mặt, ngoại tệ
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1111, 1112)
  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3386)
  Có TK 3414 – Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  3.6.Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3381)
  3.7.Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ là tiền mặt
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt ( Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng)
  Có TK 511, 515, 711... ( Tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng)
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại ( TK ngoài Bảng CĐKT)
  3.8.Khi thu được tiền nợ phải thu bằng ngoại tệ
  Kế toán ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1112)( Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
  Nợ TK 635 – Chi phí Tài chính ( lỗ tỷ giá hối đoái)
  Có TK 131, 138, …. ( Tỷ ghi sổ kế toán)
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại ( TK ngoài Bảng CĐKT)
  Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt ( 1112)( Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch)
  Có TK 511 – Doanh thu hoạt động tài chính ( Lãi tỷ giá hối đoái)
  Có TK 131, 138, … ( tỷ giá ghi sổ kế toán)
  Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 007 – Ngoại tệ các loại ( TK ngoài Bảng CĐKT).
  3.9.Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
  3.10. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
  Kế toán hạch toán:
  Nợ TK 111 – Tiền mặt
  Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
  Còn sơ đồ vẽ quy trình nhưng post lên k ổn lắm vì định dạng nó thay đổi. e sẽ post bỏ sung sau.
   
 8. pemeobeo

  pemeobeo New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  cho mình xin mấy cái sơ đồ quy trình đó với nha, mình đang rất cần, bạn mà giúp mình cảm ơn lắm lắm :sohappy:
  mail của mình là pemeobeo@yahoo.com
   
 9. traixaydung

  traixaydung Xây nhà trẻ miễn phí Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Vẽ sơ đồ quy trình hạch toán cho TK 111, 112 thì coi như vẽ toàn bộ quy trình hạch toán kế toán cả 1 DN rồi đấy
   
 10. pemeobeo

  pemeobeo New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  hic, ý mình là cái quy trình luân chuyển chứng từ ấy, mình đã tham khảo nhìu trên mạng nhưng vẫn chưa tìm cái phù hợp, hic hic: Khoc:
   
 11. traixaydung

  traixaydung Xây nhà trẻ miễn phí Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Luân chuyển á??????
  Cái đó bạn tham khảo 1 công ty nào đó rồi biến nó phù hợp với DN mình thôi.
  Đầu tiên phải qua P.kế toán viết giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng ===>Chuyển lãnh đạo ký duyệt ====> Chuyển xuống kế toán lập phiếu ===> chuyển thủ quỹ chi tiền.
   
 12. nhathanh710

  nhathanh710 New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  bạn có thể cho minh xin sơ đồ quy trình thu-chi tiền mặt được không? cám ơn bạn nhiều nhiều nhé.
   
 13. huybinh111

  huybinh111 New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  chị cho em hỏi là khi thu, chi tiền, kế toán phải ghi tất cả bao nhiêu loại sổ, và chứng từ
   
 14. anh_nam_vt89

  anh_nam_vt89 Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  mình nghĩ kt chỉ cần lập Phiếu Chi/Thu, ghi Sổ quỹ TM, sổ chi tiết quỹ TM,....
   
 15. chilang08

  chilang08 New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Anh ơi gửi file cho em xem với em đang cần lắm, vài bữa nữa là phải nộp bài này rồi mail của em là langnguyen08@gmail.com
   
 16. Hienxuli

  Hienxuli New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  Khi chi tiền:
  Bạn phải làm đề nghị thanh toán các khoản tiền cần chi,sau đó nhờ kế toán trưởng xét duyệt,chuyển sang kế toán tiền mặt lặp phiếu và ghi sổ chuyển sang thủ quỹ chi tiền và ghi sổ.
  Khi thu tiền
  Kế toán tiền mặt lập phiếu thu và ghi sổ sao đó chuyển sang thủ quỹ thu tiền và ghi sổ
  Cuối ngày kế toán tiền mặt và thủ quỹ đối chiếu tiền. thế là xong bạn ạ.
   
 17. nghia_vayvon

  nghia_vayvon New Member Hội viên mới

  Ðề: quy trình thu, chi tiền mặt, tiên gửi ngân hàng

  hỗ trợ vay vốn không cần thế chấp không cần bảo lãnh, lãi suất ưu đãi. Để được hỗ trợ, mọi người hãy liên hệ: 0986830557
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.