Quy định mới về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thân Tiếng Trung

Member
Moderating
Hội viên mới
Căn cứ theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP, từ ngày 01/05/2015 có quy định mới về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Quy định mới về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu.

- Bản chính hay bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

+Quyết định thôi việc.

+ Quyết định sa thải.

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Sổ BHXH.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top