Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Với 451 đại biểu Quốc hội tán thành chiếm tỷ lệ 93,37%, Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 đã chính thức được thông qua. Trong đó có thông tin về tăng mức lương cơ sở.

lương.jpg

Hiện tại, mức lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng.
lương-cơ-sở.png


Theo đó, đến 2020, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức chính thức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, tăng thêm 110.000 đồng/tháng. Nếu đề xuất được Quốc hội thông qua thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong những năm gần đây.

Tính từ năm 2016 đến năm 2019, lương cơ sở chỉ tăng cao nhất từ 90.000 đồng/tháng - 100.000 đồng/tháng. Khi lương cơ sở tăng, mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, cũng cần biết rằng, năm 2020 là năm cuối cùng mức lương cơ sở còn tồn tại.

Cùng với việc tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng là rất nhiều khoản tiền khác của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng theo tương ứng như: Lương, một số khoản phụ cấp; Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng...

Thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở bắt đầu từ 01/7/2020.

Tài liệu tham khảo:
- Bộ Tài chính;
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top