Quên hạch toán Chi phí thuế TNDN nhiều năm

lethu3001

New Member
Hội viên mới
Hi mọi người, mong m.n giúp đỡ mình. Mình vừa vào công ty phát hiện KT cũ làm quên hạch toán chi phí thuế TNDN từ năm 2019 tới giờ. Hiện tại tới giờ thì mình thấy TK 3334 có số dư 27,807,484. Không biết bây giờ mình phải xử lý như thế nào ạ?
 

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
Chi phí thuế TNDN được hạch toán giảm vào lợi nhuận. Nên chi phí thuế TNDN các năm trước quên hạch toán và phát sinh số dư nợ trên TK 3334, bạn cần thực hiện sau nhé:
1. Đối chiếu số tiền phải nộp các kỳ trước mà chưa hạch toán và số tiền đã nộp=> để xác định lại số dư đúng của TK 3334.
2. Hạch toán N 4211/C 3334
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top