Phiếu xuất nhập tồn kho đơn giá:

Hungbaby

New Member
Hội viên mới
Cơ sự: Mình cần lập cái file quản lý ít hàng rôi kho
Phần Bảng:
+ Vattu: Vattu(key) dvt
+ Bảng nhậpVT: Vattu,dvt,SLnhap, DGnhap, TTnhap
+Bang xuatVT: Vattu, dvt, Slxuat, DGxuat, TTxuat
Query:
Tonkho: Vattu,dvt, Tonkho(sum(Slnhap)-sum(Xluxat)),DGnhap
Form:
Phiếu xuất: mình dùng form - subform (vattu, Dvt,Dgxuat, SLXuat, TTxuat). Trong đó Vattu lookup từ querry tonkho: dvt =vatttu.column(1), DGXuat =vattu.column(2). Trên form xuất thì đơn giá hiện lên, nhưng trên table XuatVT vẫn là 0.
Vậy để truyền tham số từ DGxuat (vattu.column(2)) từ subform vào Table XuatVT, cột GDxuat mình phải làm code như thế nào?
Untitled.png
Untitled1.png
Untitled2.png
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top