Phân tích báo cáo tài chính - Hệ số gánh nặng lãi vay

TranTuan

www.trantuan.net
Administrator
Super Moderators


Lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ lớn nhất khi không có các khoản thanh toán lãi cho các chủ nợ. Tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế so với lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) được gọi là hệ số gánh nặng lãi vay (interest burden, I8-). Khi hệ số gánh nặng lãi vay đạt giá trị khả dĩ cao nhất bằng 1, công ty không có đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính càng cao, hệ số gánh nặng lãi vay càng thấp càng thấp.

Trong trường hợp doanh nghiệp có EBIT là một số âm, doanh nghiệp không có phần dư để bù đắp cho chi phí lãi vay, lúc này 100% chi phí lãi vay sẽ bào mòn nguồn vốn kinh doanh (Lãi vay ăn mòn vốn)

Clip ngắn hướng dẫn tính hệ số gánh nặng lãi vay

 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top