Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Quý 1/2022

Hồ Xuân Quang

Member
Hội viên mới
1. Quản lý vốn
Trong kỳ, công ty sống bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và tài chính, họ sử dụng số tiền này để chi trả cho các hoạt động đầu tư trong khoảng thời gian này.
Biên lãi thuần của doanh nghiệp có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó, bởi vì số tiền chi trả cho các hoạt động đầu tư có xu hướng tăng mạnh hơn so với số tiền phải kiếm được từ các hoạt động kinh doanh trong thời gian qua.
1656650543923.png


Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại đang thấp hơn 2.5 khá nhiều. Với chỉ số như hiện tại, DN có tính thanh khoản nằm ở mức trung bình so với mặt bằng chung của ngành. Họ vẫn có thể chi trả được các khoản nợ khi chúng ngắn hạn, tuy nhiên sẽ gặp rất nhiều vấn đề về tài chính sau khi chi trả xong.
1656650568525.png


2. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng nhẹ so với trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của ngành. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chủ động được các kênh phân phối của riêng mình trong thời điểm này.
1656650717532.png


Nguồn lợi nhuận kiếm được của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh, điều này cho thấy DN rất tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính yếu của mình. Nếu doanh nghiệp muốn tăng trưởng các khoản lợi nhuận trong kỳ, họ cần phải cải thiện và phát triển các chính sách kinh doanh sao cho hiệu quả hơn so với trước đây. Điều này cũng là cách giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng lâu dài và bền vững.
Lợi nhuận của doanh nghiệp đến từ hoạt động kinh doanh trong kỳ vừa qua có xu hướng tăng trưởng khá đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
1656650888214.png


ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng là nhờ vào việc doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ở khoảng thời gian này,
1656651015473.png


3. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản.
ROE của doanh nghiệp hiện tại đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn với 1 TSSL khá ấn tượng.
ROE có xu hướng tăng trưởng tốt qua các kỳ nhưng hiện đang có xu hướng giảm nhẹ ở kỳ hiện tại là nhờ vào việc hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) của doanh nghiệp có sự cải thiện mạnh mẽ trong những kỳ vừa qua. Doanh nghiệp đã mang về nhiều lợi nhuận hơn từ chính nguồn tài sản của mình dù có xu hướng giảm nhẹ ở kỳ hiện tại, nhưng vẫn được coi là 1 TSSL rất ấn tượng và đây được coi như sự phát triển từ bên trong của doanh nghiệp.
1656651244426.png


4. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của doanh nghiệp trong danh mục tài sản ở kỳ hiện tại là Tài sản cố định và Tổng hàng tồn kho. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng giảm nhẹ so với kỳ trước đó, còn Tổng hàng tồn kho thể hiện xu hướng ngược lại trong cùng khoảng thời gian này.
1656651409466.png


Nợ/TTS của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại có xu hướng giảm so với trước đó. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức an toàn. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng mức tài sản cao.
1656651565101.png


Trong 3 năm gần nhất doanh nghiệp có chi tái đầu tư cho các khoản tài sản cố định. Khi so mức chi đầu tư với các khoản khấu hao trong cùng khoảng thời điểm, chúng ta thấy được rằng mức chi đầu tư nằm ở mức khá đáng kể so với mức chi phí được trích.
1656651835339.png


5. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng rất mạnh trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này đủ để thu hút được các nhà đâu tư tham gia với doanh nghiệp.
1656651896155.png


Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở kỳ hiện tại tăng 97% so với kỳ trước đó. Xu hướng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp qua các kỳ hiện đang là xu hướng tăng.

6. Phân tích ngành nghề
1656652093036.png

HPG nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có điểm số cao nhất thị trường. HPG cao hơn so với bình quân toàn thị trường.
Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh, cao hơn bình quân ngành. Tăng trưởng lợi nhuận nhanh. Tăng trưởng cả tài sản và vốn chủ sở hữu đều tích cực.
Doanh nghiệp có khả năng sinh lời vượt trội. Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời đều ở mức tích cực. Doanh nghiệp có mức sinh lời cao hơn bình quân ngành ở đa phần các tiêu chí.
Doanh nghiệp có tính cam kết tốt với cổ đông. Doanh nghiệp có chính sách cổ tức hợp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ và lợi ích với cổ đông.
Doanh nghiệp có thị phần và quy mô lớn trong ngành cũng như sức mạnh đặt giá tốt.
Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tương đối an toàn và dòng tiền tương đối lành mạnh

Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)

Nếu các anh chị muốn biết thêm về cách phân tích báo cáo tài chính hiệu quả và thực tế, thì khóa học này sẽ giúp anh chị giải quyết những vấn đề trên:

http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn Masan (MSN) Quý 1/2022: Phân tích báo cáo tài chính CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) Quý 1/2022:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top