Phần mềm trợ giúp tính lương Bảo hiểm Xã hội

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
1. Định nghĩa Bảo hiểm xã hội?
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”.

Tóm lại, BHXH là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động.

Theo quy định hiện hành thì mỗi tháng người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng 10,5% tiền lương (trong đó 8% đóng bảo hiểm xã hội, 1% bảo hiểm thất nghiệp, 1,5% bảo hiểm y tế). Mức đóng trên nhằm đề phòng rủi ro cho bản thân và xã hội chứ không phải là quá trình đầu tư, kinh doanh nên không tính lãi, lỗ.

2. Có bao nhiêu loại Bảo hiểm Xã hội?
Hiện nay, ở Việt Nam có hai loại hình bảo hiểm xã hội là: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2.1 . Loại 1: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Với những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật lao động và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí…

2.2. Loại 2: Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm.

Khi hết hạn Hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ BHXH bắt buộc.

3. Hướng dẫn cách tính lương bảo hiểm xã hội
 • % Mức tính lương bảo hiểm xã hội: Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH, tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHCH, BHYT, KPCĐ… như sau:
- Bảo hiểm xã hội (BHXH): 25,5% trong đó người lao động chịu 8% (trích vào lương), người sử dụng lao động chịu 17,5% (Tính vào chi phí của doanh nghiệp).

- Bảo hiểm y tế (BHYT): 5,5% trong đó người lao động chịu 1,5% (trích vào lương), người sử dụng lao động chịu 3% (Tính vào chi phí của doanh nghiệp).

- Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Người sử dụng lao động chịu 2%

==> Cách tính bảo hiểm xã hội hàng tháng là:

Tổng cộng hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32%. Trong đó trích từ lương của Người lao động 10,5%. Cộng với khoản 2% Kinh phí công đoàn phải đóng cho liên đoàn lao động tại Quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký.

 • Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXN bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thoe quy định tại Điểm 1 Khỏan 3 Điều 4 của thông tu số 47/2015/TT- BLĐTBXH

Lưu ý:

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

 • Thời hạn tính đóng bảo hiểm xã hội:
- Đóng hàng tháng:

Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ lương của tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đó đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXN mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

- Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương teo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

- Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Xuyen_N5.jpg

4. Phần mềm hướng dẫn tính bảo hiểm xã hội
Nhìn chung, việc tính bảo hiểm xã hội, lương tính bảo hiểm xã hội không quá phức tạp. Nhưng vì nó liên quan đến lương và những nghĩa vụ khác nên nếu tích hợp để sử dụng cùng với những vấn đề về lương và nhân sự sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.

Do vậy, thay vì việc tính lương và bảo hiểm xã hội thủ công, các doanh nghiệp lựa chọn việc sử dụng phần mềm tính bảo hiểm xã hội. Hơn thế, sự lựa chọn thông minh không phải là phần mềm tính bảo hiểm xã hội đơn lẻ và nó tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương.

BRAVO là một nhà cung cấp phần mềm ERP hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với hệ thống các phân hệ quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thì phân hệ nhân sự tiền lương BHXH là lựa chọn của nhiều đơn vị.

>>> Xem thông tin chi tiết phân hệ quản lý nhân sự tiền lương BHXH của BRAVO
 
Giải đáp các yêu cầu trong phần mềm Quản trị nhân sự hiện nay


1. Nhiều vấn đề trong Quản trị nhân sự tại các DN
Những khó khăn, hạn chế trong quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi cơ bản cách thức hoạt động quản trị con người trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần có hệ thống quản trị nhân sự trong doanh nghiệp với những chính sách về: tuyển dụng, đào tạo, trả lương, đánh giá, đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp phù hợp.

 • Về chính sách tuyển dụng: cần phải chuẩn bị kỹ, thực hiện tốt quá trình tuyển chọn các ứng cử viên nhằm tìm kiếm, thu hút và lựa chọn những người có đủ các tiêu chuẩn thích hợp cho các vị trí và các chức danh phù hợp. Có thể trực tiếp tuyển dụng các nguồn từ bên ngoài và trong nội bộ doanh nghiệp hoặc có thể áp dụng các giải pháp thay thế tuyển dụng.
 • Đào tạo và phát triển nhân sự: Cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp họ hoàn thành tốt nhất công việc được giao và nâng cao trình độ bản thân.
 • Đánh giá năng lực thực hiện công việc và đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp: Các nhà quản trị nhân sự phải kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động để đưa ra mức thù lao hợp lý theo quy định của Luật Lao động và chính sách tiền lương mà Nhà nước ban hành; tổ chức huấn luyện những người làm công tác đánh giá. Hiệu quả của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc phụ thuộc nhiều vào những người làm công tác đánh giá.
2. Mô hình quản lý nhân sự
Có nhiều mô hình quản lý doanh nghiệp khác nhau dựa trên nhiều tiêu thức đánh giá phân loại. Tùy theo quy mô, tầm nhìn và đặc trưng văn hóa, ban lãnh đạo sẽ chọn mô hình quản lý phù hợp. 2 mô hình quản ly nhân sự trong doanh nghiệp phố biến: là Đồng đẳng và phân cấp (Hay còn gọi là quản lý chiều ngay và chiều dọc). Liên quan đến những quyết định mang tính chiến lược, mô hình quản lý theo chiều ngang và theo chiều dọc sẽ được tiếp cận rất khác nhau. Với mô hình quản lý chiều dọc, các quyết định sẽ được thực hiện từ trên xuống dưới theo mức độ quan trọng giảm dần. Mô hình này đặc biệt hiệu quả với những công ty lớn, bởi mọi quyết định sẽ được tiến hành nhanh chóng, dễ dàng hơn so với việc phải chờ đợi ý kiến thống nhất của tất cả mọi người. Trong khi đó, các công ty quy mô nhỏ hoặc các công ty ******* lại lựa chọn mô hình quản lý theo chiều ngang. Những công ty này chỉ có một lớp nhân viên nên mọi người đều có quyền đưa ra quyết định.

Xuyen_N3.jpg

3. Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhân sự
Yêu cầu chung đối với phần mềm quản lý nhân sự là: Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp. Hỗ trợ tính năng của các phòng ban khác như: Phòng tổ chức, phòng kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhân sự cụ thể phải hỗ trợ được các phần cơ bản như sau:

 • Quản lý hồ sơ nhân viên: Tổng quan hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân viên, cập nhận quan hệ nhân thân, Quá trình học tập, quan hệ xã hội, kinh nghiệm làm việc…
 • Quản lý nhân sự: Quản lý hợp đồng lao động, quản lý phòng ban, quản lý thay đổi chức vụ nhân viên, quản lý lương từng nhân viên, Quản lý phụ cấp và khoản khấu trừ nhân viên thay đổi theo thời gian, quản lý khen thương, kỷ luật, quản lý nghỉ việc và đi làm lại, báo cáo thống kê…
 • Quản lý bảo hiểm: Quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý bảo hiểm y tế, quản lý mức đóng bảo hiểm, báo cáo thống kê…
 • Theo dõi chấm công: Lấy dữ liệu chấm công, quản lý máy chấm công, quản lý chấm công theo chức vụ, quản lý chấm công nhóm ca theo nhân viên, quản lý ngày nghỉ, quản lý chuyên cần, báo cáo thống kê…
 • Theo dõi tính lương: Quản lý tiền tạm ứng, quản lý tiền vay, quản lý mức trả tiền vay, quản lý bảng lương, thống kê báo cáo.
 • Theo dõi tuyển dụng: Quản lý hợp đồng lao động, quản lý phòng ban nhân viên, quản lý chức vụ nhân viên, quản lý mức lương nhân viên, quản lý khen thưởng, kỷ luật…
 • Quản lý đào tạo: Quản lý kế hoạch đào tạo, theo dõi kế hoạch đào tạo, quản lý nhân viên, khóa đào tạo, quản lý kết quả đào tạo…
 • Quản lý tuyển dụng: Quản lý kế hoạch tuyển dụng, quản lý đợt tuyển dụng, quản lý các vòng tuyển dụng, cập nhật ứng viên, theo dõi tuyển dụng, quản lý kết quả tuyển dụng
4. Các phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả hiện nay
Để quản lý được phần lớn các vấn đề trên, doanh nghiệp cần lựa chọn được cho mình một phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả. Phân hệ phần mềm Nhân sự - Tiền lương - BHXH của BRAVO giúp CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH... và quản lý hiệu quả nguồn nhân sự trong doanh nghiệp. Kết hợp cùng giải pháp ERP mà BRAVO cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý hiệu quả.

>>> Xem thêm thông tin chi tiết về phần mềm quản trị nhân sự - tiền lương – BHXH hiệu quả hiện nay ở BRAVO
 
Hướng dẫn tính lương cơ bản mới nhất hiện nay
Từ 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên 3.980.000 đồng/tháng – đối với vùng 1 (như Hà Nội, Hồ Chí Minh…), và vùng 2,3,4 cũng có mức điều chỉnh tăng tương ứng. Theo đó, cách tính lương cơ bản được doanh nghiệp thực hiện trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng, các định mức lao động/ công việc đã thỏa thuận đều phải được đảm bảo… dựa trên việc tuân thủ nguyên tắc:

Không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất; và cộng thêm 7% nữa đối với lao động đã được đào tạo từ cấp nghề trở lên.

Cụ thể:

Yen_N2_anh_2.jpg

Lưu ý: Cách tính lương cơ bản theo quy định mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hay cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và trong điều kiện lao động nặng nhọc, môi trường làm việc độc hại. Phải có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định Luật lao động. Các khoản phụ cấp bổ sung, trợ cấp, tiền thưởng được thỏa thuận chặt chẽ và tuân thủ theo Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hay quy chế của Doanh nghiệp.

Phân hệ tính lương trên phần mềm BRAVO được chứng minh đem lại hiệu quả to lớn cho nhiều đơn vị doanh nghiệp đã áp dụng. Ông Dương Minh Tuấn – Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn cho biết: “Nếu như trước đây, nhân viên Bao bì Bút Sơn đều phải nhập liệu bằng excel, thì giờ công việc đã trơn tru, thao tác dễ dàng trên phần mềm, đặc biệt phần công nợ, quản trị sản xuất, quyết toán lương được ngay khi kết thúc tháng (mùng 3 hàng tháng). Tôi đã ấp ủ ý định làm ERP từ bốn năm nay, tới bây giờ khi nhìn được thành quả tích cực này, bản thân cảm thấy rất hài lòng, ý nguyện coi như được hoàn thành. Cảm ơn BRAVO!”. (Click xem chi tiết)

Có thể bạn quan tâm:

>> Chi tiết phân hệ Nhân sự – Lương – BHXH trên phần mềm BRAVO.
 
Góc chia sẻ: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm BRAVO tính Bảo hiểm xã hội

1. Danh sách nhân viên tham gia BHXH
Phần mềm tính bảo hiểm xã hội BRAVO giúp các doanh nghiệp dễ dàng lưu thông tin về số sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên, ngày bắt đầu mở sổ, ngày thôi không đóng bảo hiểm. Việc nhập liệu các thông tin liên quan tới từng nhân viên đơn giản và dễ dàng như hình dưới đây:

Anh%201_N5.png

Chi tiết các thông tin danh sách tham gia bảo hiểm trong phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO như sau:

anh_2_N5.PNG

Chi tiết quá trình tham gia BHXH trước đây:

Anh_3_N5.PNG

2. Danh mục tỉnh
Lưu thông tin về danh sách tỉnh, mã số theo quy định của bảo hiểm xã hội

Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:

Anh_4_N5.PNG

3. Danh mục bệnh viện khám chữa bệnh
Phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO giúp lưu thông tin về danh sách bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của bảo hiểm xã hội theo từng tỉnh

Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:

Anh_5_N5.PNG

4. Danh sách đợt báo cáo:
Lưu thông tin về các đợt báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:

Anh_6_N5.PNG

5. Biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:
Lưu thông tin về biên bản trả thẻ bảo hiểm y tế của nhân viên khi nhân viên nghỉ việc.

Anh_7_N5.png

Chi tiết các thông tin biên bản thu hồi và báo giảm phiếu khám chữa bệnh:


Anh_8_N5.PNG

6. Duyệt danh sách tăng bảo hiểm xã hội:
Đây là chức năng duyệt danh sách tăng bảo hiểm xã hội. Chương trình cho phép duyệt tăng trong khoảng thời gian từ tháng đến tháng, có hiển thị dữ liệu đã duyệt hay không.

Chương trình sẽ căn cứ vào danh sách nhân viên đã hoàn thành hợp đồng thử việc, danh sách nhân viên nghỉ thai sản đi làm lại, nhân viên điều chỉnh mức đóng… để đưa ra danh sách tăng bảo hiểm xã hội trong kỳ.

Nhân viên theo dõi bảo hiểm có thể duyệt tăng ngay trong kỳ hoặc chuyển kỳ sau duyệt tăng.

7. Duyệt danh sách giảm bảo hiểm xã hội:
Đây là chức năng duyệt danh sách giảm bảo hiểm xã hội. Phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO cho phép duyệt giảm trong khoảng thời gian từ tháng đến tháng, có hiển thị dữ liệu đã duyệt hay không.

Chương trình sẽ căn cứ vào danh sách nhân viên đã nghỉ, thôi việc, danh sách nhân viên nghỉ thai sản, nhân viên điều chỉnh mức đóng… để đưa ra danh sách giảm BHXH trong kỳ.

Đối với nhân viên nghỉ việc, chương trình sẽ kết hợp với phát sinh trả thẻ bảo hiểm y tế để xác định đối tượng nghỉ việc có trả thẻ hay không trả thẻ.

Nhân viên theo dõi bảo hiểm có thể duyệt giảm ngay trong kỳ hoặc chuyển kỳ sau duyệt tăng.

8. Danh sách tăng, giảm bảo hiểm xã hội:
Danh sách lưu toàn bộ thông tin về việc tăng, giảm bảo hiểm của nhân viên được thực hiện từ chức năng duyệt tăng giảm.

Anh_9_N5(1).png

Chi tiết danh sách tăng, giảm bảo hiểm xã hội:

Anh_10_N5.PNG


9. Danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:
Cập nhật danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Chi tiết danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:

Anh_11_N5.PNG

10. Duyệt danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản:
Căn cứ trên danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, chương trình sẽ xác định tiền được hưởng của nhân viên. Nhân viên theo dõi BHXH có thể duyệt đề nghị hưởng chế độ ngay trong kỳ phát sinh hoặc kỳ sau cho nhân viên

11. Danh sách nhân viên hưởng chế độ ốm đau, thai sản:
Căn cứ trên danh sách nhân viên đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản đã được duyệt, phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO sẽ hiển thị danh sách nhân viên được hưởng chế độ. Cán bộ theo dõi BHXH căn cứ vào danh sách này để đưa vào kỳ báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

12. Danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN:
Với phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO thì trong trường hợp có sự điều chỉnh về hồ sơ đóng bảo hiểm, cán bộ theo dõi BHXH sẽ cập nhật vào danh mục này.

Anh_12_N5.png

Chi tiết danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN:


anh_13_N5.PNG
>> Chi tiết về phân hệ Nhân sự - Tiền lương – BHXH của BRAVO tại đây.
 
Quy định 9 nhóm đối tượng được tăng lương và phụ cấp từ Tháng 7/2018

Từ 1/7/2018, Nghị định mới thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP hiện hành quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực:

Theo đó, kể từ 01/07/2018, mức lương cơ sở được tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng cho 9 nhóm đối tượng cụ thể sau:

Nhóm 1: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

Nhóm 2: cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

Nhóm 3: viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.

Nhóm 4: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 5: người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

Nhóm 6: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhóm 7: sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Nhóm 8: người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Nhóm 9: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.


Nguồn: Tạp chí điện tử tài chính
 
Hướng dẫn đầy đủ cách quản lý tình hình biến động nhân sự trên Phần mềm BRAVO

hop-tong-ket-2017-anh-4.JPG

Những điều cần biết về phần mềm quản lý nhân sự BRAVO

Là một trong 10 phân hệ (module) cơ bản thuộc hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO.
Phần mềm quản lý Nhân sự - Tiền lương BRAVO, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả và toàn diện các vấn đề liên quan đến nhân sự. Đặc biệt, “Cập nhật tình hình biến động nhân sự trong doanh nghiệp” là một trong số những tính năng nổi bật, nhận được sự đánh giá cao của khách hàng.

>>> Xem thêm chi tiết về tính năng phân hệ phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương BRAVO.

Theo dõi cập nhật tình hình biến động nhân sự trên phần mềm BRAVO
 1. Cập nhật hồ sơ cán bộ nhân viên


quan-ly-tinh-hinh-bien-dong-nhan-su-tren-phan-mem-bravo.pngquan-ly-tinh-hinh-bien-dong-nhan-su-tren-phan-mem-bravo-1.png 1. Điều chuyển vùng

 1. Quy định thưởng phạt


quan-ly-tinh-hinh-bien-dong-nhan-su-tren-phan-mem-bravo-2.png


 1. Quyết định nghỉ việc


quan-ly-tinh-hinh-bien-dong-nhan-su-tren-phan-mem-bravo-3.png


Khách hàng lớn đang sử dụng phân hệ nhân sự của phần mềm BRAVO
Hiện nay có gần 3000 khách hàng đang sử dụng Phần mềm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách một số khách hàng đang sử dụng phân hệ phần mềm quản lý nhân sự trong hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể BRAVO:

 • Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
 • Công ty TNHH Bujeon Việt Nam
 • Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Công Ty TNHH Máy Brother Việt Nam
 • Công ty TNHH Hino Motor Việt Nam
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Công ty Cổ phần tiếp vận Hải An
 • Công ty Cổ phần Kim khí thăng long
 • Công ty TNHH Điện tử DongYang Hải
 • Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam
>>> Tính năng Hóa đơn điện tử trên Phần mềm BRAVO.

>>> Phần mềm kế toán quản trị BRAVO 8.
 
1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) là gì?
thue-thu-nhap-ca-nhan-cover.jpg

Thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Hai nguyên tắc để xây dựng thuế TNCN là công bằng và khả năng nộp thuế. Đây cũng chính là lý do mà thuế TNCN không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Chính nhờ việc đánh thuế này mà góp 1 phần nhỏ vào việc làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

2. Những đối tượng thuộc diện phải nộp thuế TNCN
Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế là những đối tượng đánh thuế TNCN, cụ thể như sau:

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

- Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

>> Xem thêm: Cập nhật lịch nộp các báo cáo Thuế năm 2019.

3. Thu nhập tính thuế TNCN
Căn cứ Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung, thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc với mức thuế suất từ 5-35% đối với từng mức thu nhập tính thuế/tháng, cụ thể như sau:

thue-thu-nhap-ca-nhan-va-nhung-thong-tin-can-nam-duoc.png

Biểu thuế TNCN này áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế trừ các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…

Tuy nhiên, biểu thuế TNCN hiện tại áp dụng thu thuế cho phần tiền đến 5 triệu đồng/tháng. Bởi vậy, không ít người lầm tưởng rằng thu nhập 5 triệu đồng/tháng đã bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Ở đây, con số 5 triệu đồng/tháng cần được hiểu chính xác là phần thu nhập tính thuế - bằng tổng thu nhập trong tháng (thu nhập chịu thuế) trừ đi các khoản giảm trừ (9 triệu đồng/tháng với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc…).

Kết luận: có thể hiểu đơn giản thuế TNCN chỉ áp dụng với người có thu nhập tối thiểu trên 9 triệu đồng/tháng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top