Phần mềm Nhập xuất kho Access

Ma Quang Huân

New Member
Hội viên mới
Bác nào có phần mềm nhập xuất kho vật tư bằng access có các chức năng phiếu Nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, bảng tổng hợp Nhật xuất tồn, Đơn giá xuất khoa tính theo phương pháp bình quân gia quyền cho mình xin file .mdb với. Thanks: Email: huan.backan83@gmail.com
 
Bác nào có phần mềm nhập xuất kho vật tư bằng access có các chức năng phiếu Nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, bảng tổng hợp Nhật xuất tồn, Đơn giá xuất khoa tính theo phương pháp bình quân gia quyền cho mình xin file .mdb với. Thanks: Email: huan.backan83@gmail.com

Bây giờ ít người dùng access viết các phần mềm quản lý lắm bạn ơi. Bạn có thể tự viết, vướng ở đâu thì cùng trao đổi nhe. Ngày xưa mình có làm mấy cái mà lâu lắm rồi không còn giữ.
 
Cảm ơn bạn. Bây giờ nhiều phần mềm tiện ích hơn access. Mình thì không viết được mới phải kiếm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top