Phần mềm kế toán nội bộ xây dựng

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Phần mềm kế toán nội bộ: dành cho người không học kế toán nhưng muốn quản lý công tác kế toán tại đơn vị
-Chuyên dụng cho công ty xây dựng
-Không cần cài đặt
-Theo dõi nhập xuất tồn, Sổ kho, thẻ kho
-Theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn
-Quản lý công nợ chi tiết và tổng hợp công nợ cuố kỳ
- Quản lý tạm ứng của nhân viên
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
Ưu điểm:
-Dành cho người khộng có điều kiện học kế toán
-Quản lý công nợ ra và vào tốt
-Quản lý chi tiết nhập xuất tồn kho
- Quản lý chi tiết chi phí giá thành công trình
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
+Giao diện phần mềm:+Hình ảnh đăng ký danh mục tồn kho


+Hình ảnh đăng ký danh mục khách hàng


Bảng tổng hợp nhập xuât tồn


Tổng hợp công nợ

 
- Nhập thanh toán công nợ và theo dõi công nợ vào và công nợ hóa đơn xuất trả khách hoặc nhà cung cấp xuất trả
Nhập các khoản thu chi khác

Nhập nhật ký công trình cho mọi khoản vật tư và các chi phí dùng cho công trình thi công

Nhật ký tạm ứng và hoàn ứng giữa kế toán nội bộ và kế toán công trình

- Báo cáo chi tiết nguyên vật liệu

Báo cáo công nợ khách hàng

Báo cáo chi tiết theo khoản mục

Báo cáo chi tiết giá thành các công trình thi công


 
- Lập nhập kho xuất kho cho công trình

- Giao diện nhập kho


Giao diện xuất kho cho công trình sử dụng thi công

Báo cáo nhập xuất tồn cuối kỳ:
nb12345.JPG
 
Cả nhà có ai tải về dùng được ko ạ, em tải về giải nén, phần nhập kho sao bị lỗi không làm được
 
Cảm ơn anh nhiều. Em tìm mấy ngày nay cái phần mềm kế toán nội bộ ngành xây dựng mà tìm không ra. May quá hi. Anh cho em xin sđt hoặc gmail với được không ạ. Nếu có gì không hiểu em có thể nhờ anh giúp đỡ em với được không ạ. SDT của em : 035 7027 148

Phần mềm kế toán nội bộ: dành cho người không học kế toán nhưng muốn quản lý công tác kế toán tại đơn vị
-Chuyên dụng cho công ty xây dựng
-Không cần cài đặt
-Theo dõi nhập xuất tồn, Sổ kho, thẻ kho
-Theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn
-Quản lý công nợ chi tiết và tổng hợp công nợ cuố kỳ
- Quản lý tạm ứng của nhân viên
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
Ưu điểm:
-Dành cho người khộng có điều kiện học kế toán
-Quản lý công nợ ra và vào tốt
-Quản lý chi tiết nhập xuất tồn kho
- Quản lý chi tiết chi phí giá thành công trình
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
+Giao diện phần mềm:+Hình ảnh đăng ký danh mục tồn kho


+Hình ảnh đăng ký danh mục khách hàng


Bảng tổng hợp nhập xuât tồn


Tổng hợp công nợ

nhiều
- Lập nhập kho xuất kho cho công trình

- Giao diện nhập kho


Giao diện xuất kho cho công trình sử dụng thi công

Báo cáo nhập xuất tồn cuối kỳ:
nb12345.JPG
 
Phần mềm kế toán nội bộ: dành cho người không học kế toán nhưng muốn quản lý công tác kế toán tại đơn vị
-Chuyên dụng cho công ty xây dựng
-Không cần cài đặt
-Theo dõi nhập xuất tồn, Sổ kho, thẻ kho
-Theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn
-Quản lý công nợ chi tiết và tổng hợp công nợ cuố kỳ
- Quản lý tạm ứng của nhân viên
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
Ưu điểm:
-Dành cho người khộng có điều kiện học kế toán
-Quản lý công nợ ra và vào tốt
-Quản lý chi tiết nhập xuất tồn kho
- Quản lý chi tiết chi phí giá thành công trình
Link tải phần mềm
: http://www.mediafire.com/download/qqdc2vhwmbgavy0/KE_TOAN_NOI_BO_XAY_DUNG.rar
+Giao diện phần mềm:+Hình ảnh đăng ký danh mục tồn kho


+Hình ảnh đăng ký danh mục khách hàng


Bảng tổng hợp nhập xuât tồn


Tổng hợp công nợ

Cảm ơn anh nhiều. Em tìm mấy ngày nay cái phần mềm kế toán nội bộ ngành xây dựng mà tìm không ra. May quá hi. Anh cho em xin sđt hoặc gmail với được không ạ. Nếu có gì không hiểu em có thể nhờ anh giúp đỡ em với được không ạ. SDT của em : 035 7027 148


nhiều
Cảm ơn anh nhiều. Em tìm mấy ngày nay cái phần mềm kế toán nội bộ ngành xây dựng mà tìm không ra. May quá hi. Anh cho em xin sđt hoặc gmail với được không ạ. Nếu có gì không hiểu em có thể nhờ anh giúp đỡ em với được không ạ. SDT của em : 035 7027 148


nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top