Phần mềm HTKK phiên bản 1.3

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
TCT đã phát hành rộng rãi phần mềm HTKK 1.3, sẽ áp dụng trên tờ khai kỳ 02/2008 (nếu các dân kế làm kịp và chưa nộp).

Download về nhanh để làm quen nhé, nó tại đây

NỘI DUNG NÂNG CẤP, PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI PHIÊN BẢN 1.3.0:

1. Nội dung nâng cấp: Nâng cấp đối với các tờ khai thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên được ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.
- Thuế Giá trị gia tăng

 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ 01/GTGT
 2. Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01-3/GTGT
 3. Bảng phân bổ thuế GTGT khấu trừ tháng 01-4A/GTGT
 4. Bảng điều chỉnh phân bổ thuế GTGT khấu trừ năm 01-4B/GTGT
 5. Bảng kê GTGT đã nộp ngoại tỉnh 01-5/GTGT
 6. Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư 02/GTGT
 7. Tờ khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 03/GTGT
 8. Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng) 04/GTGT

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 01A/TNDN
 2. Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 01B/TNDN
 3. Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuế đất 01-1/TNDN
 4. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
 5. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung) 03-1A/TNDN
 6. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ngân hàng) 03-1B/TNDN
 7. Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chứng khoán) 03-1C/TNDN
 8. Phụ lục chuyển lỗ 03-2/TNDN
 9. Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất 03-3/TNDN
 10. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư và CSKD di chuyển địa điểm theo quy định tại Điều 34, 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4A/TNDN
 11. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với CSKD đầu tư xây dựng dây chuyền SX mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4B/TNDN
 12. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4C/TNDN
 13. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử, sản phẩm làm ra thừ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4D/TNDN
 14. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4Đ/TNDN
 15. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của CSKD dành riêng cho lao động là người tàn tật và phần thu từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4E/TNDN
 16. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức: bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4G/TNDN
 17. Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với CSKD hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP - mẫu số 03-4H/TNDN
 18. Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế - mẫu số 03-5/TNDN
 19. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý 05/TNDN
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt

o Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB

- Thuế Tài nguyên

 1. Tờ khai thuế tài nguyên áp dụng đối với cơ sở khai thác tài nguyên 01/TAIN
 2. Tờ khai thuế tài nguyên nộp thay người khai thác áp dụng đối với cơ sở thu mua tài nguyên 02/TAIN
 3. Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 03/TAIN

2. Nội dung bổ sung:
Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS

- Thuế Giá trị gia tăng

 1. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra 01-1/GTGT
 2. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

- Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 1. Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 01-1/TTĐB
 2. Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB 01-2/TTĐB

- Thuế Thu nhập cá nhân:

 1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến (dùng cho cơ quan chi trả)
 2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% (dùng cho cơ quan chi trả) 02/TNCN
 3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn (dùng cho cơ quan chi trả) 04/TNCN
 4. Bảng quyết toán chi tiết thuế thu nhập cá nhân 04-1/TNCN

- Báo cáo tài chính:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho doanh nghiệp ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC
 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dùng cho Công ty chứng khoán ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/6/2000 của Bộ Tài chính
----------------------------------

Nếu hay thì nhớ thank nhen
 
Sửa lần cuối:

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Phần mềm HTKK phiên bản 1.3

Phần mềm HTKK 1.3 đã chỉnh sữa lổi, các bạn download tại đây :iagree:

Bạn có thể cài đè lên HTKK 1.3 cũ hoặc gỡ bỏ nhé :cheers1:
 
Sửa lần cuối:

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Phần mềm HTKK phiên bản 1.3

Bản HTKK 1.3.0.1 sửa chữa các lỗi trước tại đây.

Các bạn có thể cài đè lên phần mềm cũ nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top