Phân loại chi phí hợp lệ khi Quyết toán thuế TNDN (Phần 1)

AAGroup

New Member
Hội viên mới
Tặng cả nhà slide bài giảng do AAGroup biên soạn:

Chuyên đề
PHÂN LOẠI CHI PHÍ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (PHẦN 1)

Nội dung gồm:
  1. Chi phí hợp lệ đối với hàng tồn kho
  2. Chi phí hợp lệ đối với tài sản cố định
  3. Chi phí không hợp lệ đối với hàng tồn kho
  4. Chi phí không hợp lệ đối với TSCĐ
Trân trọng!
Nguồn: https://****.me/g/pglpgn689
 

Đính kèm

  • Thue TNDN - Phan loai chi phi khi tinh thue_ 27.09.2022.pdf
    22.1 MB · Lượt xem: 15

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top