Nộp BHXH thế nào có lợi nhất cho doanh nghiệp

Hoàng Mai Thảo

New Member
Hội viên mới
Kính thưa 500 Anh em!

Theo sự tìm hiểu của em thì vấn đề nộp tiền BHXH nó như thế này:
1 Về quy định của luật thì:
"Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước." (Khoản 1, Điều 7, QĐ 595)
2 Quy định về tính lãi chậm nộp BHXH thì nó như thế này:
" Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng" (Khoản 1, Điều 37, QĐ 595)

Như vậy chúng ta có thể NỘP CHẬM 29 NGÀY! Vì chậm nộp từ 30 ngày mới bị tính lãi chậm nộp. Nếu tiền hàng tháng phải nộp ít thì cũng không có lợi bao nhiêu! Nhưng tiền vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ thì ....đem gửi ngân hàng 29 ngày cũng có khoản lãi kha khá.

Nếu BHXH họ hù dọa, không nộp họ không in thẻ BHYT thì sao?
"Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Khi người lao động phát sinh chi phí KCB trong thời hạn thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT." (Khoản 2.3 , Điều 47, QĐ 595)
Thẻ cũng phải chậm nộp sau 30 ngày BHXH mới dám ngắt. Và thẻ BHYT bây giờ đâu có còn phải in lại nữa! Mà có ngắt thì vẫn cho thanh toán lại sau khi nộp tiền....

Kính chúc 500 AE, sức khỏe thành đạt!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top