Nhờ mọi người trên diễn đàn giúp đỡ về tìm kiếm trên form

ngochieu8109

New Member
Hội viên mới
Em có xây dựng CSDL như sau:
Bảng DSGV gồm: Magv, tên giáo viên, năm sinh, điện thoại
Bảng Theo dõi: Stt, ngày, môn dạy they, lớp dạy thay, tiết phân phối chương trình, tiết dạy, tuần dạy, giáo viên đi công tác, magv)
Bảng phân công: stt, chức vụ, dạy môn, tuần thứ, số tiết quy định/năm, số tiết thực hiện, magv)
- Tình hình là em muốn tìm kiếm theo ngày tháng(Từ ngày đến ngày), tìm kiếm theo tuần, tìm kiếm theo quỹ để biết được Tổng số tiết mà 1 giáo viên dạy thay trong 1 tuần là bao nhiêu tiết?
Nhờ các bác cho em chương trình Demo với.
(Mục đích của chương trình này là em muốn quản lý giờ dạy giáo viên để tính số dư cuối năm trả tiền chiết tính cho GV).


Em mới nghiên cứu nên access trên gặp rất nhiều khó khăn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top