Nhờ mọi người giúp em giải kế toán tài chính

menlun96

New Member
Hội viên mới
Bài 1:
Đầu năm N, Báo cáo tài chính của công ty A cho thấy chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở
hữu là 520 triệu đồng. Trong năm, nợ phải trả tăng từ 21 triệu đồng lên 234 triệu đồng, các
khoản vốn góp từ các cổ đông tăng từ 40 triệu đồng lên 175 triệu đồng và tài sản tăng 260
triệu đồng. Cổ tức đã được công bố và chi trả trong năm là 55 triệu đồng.
Yêu cầu: Theo bạn trong kỳ của công ty lãi hay lỗ và bằng bao nhiêu?
Bài 2:
Tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản của doanh nghiệp hiện đang là 2/3. Trong năm, doanh
nghiệp mua thêm một số nguyên vật liệu nhập kho với giá mua chưa thuế 50.000.000đ,
thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng.
Yêu cầu: Theo bạn, hoạt động mua chịu tài sản cố định trên làm tỷ số Nợ phải trả/Tổng
tài sản của doanh nghiệp này sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích và trình bày ảnh hưởng
đến báo cáo tài chính.
Bài 3:
Trung tâm dạy nấu ăn Vui & Ngon bán phiếu học làm bánh gồm 6 buổi học với giá
500.000đ/phiếu/6 phiếu. Khi định giá học phí, trung tâm dự kiến buổi học đầu tiên giá trị
100.000đ do có mời đầu bếp đoạt giải một chương trình thi truyền hình. Các buổi học còn
lại được định giá bằng nhau. Đã có 100 phiếu được bán ra cho khóa này.
Yêu cầu:
a. Tính doanh thu của trung tâm sau khi kết thúc 3 buổi học đầu tiên
b. Có 90% học viên tham dự buổi học đầu tiên. Các buổi học sau có 80% học viên
tham dự. Tỷ lệ tham dự của học viên có ảnh hưởng đến các điều kiện ghi nhận doanh thu
hay không? Giải thích
Bài 4:
Trong tháng đầu tiên của năm tài chính hiện tại, công ty A phát sinh chi phí sửa chữa
cho thiết bị (do thiết bị bị hư hỏng) là 20 triệu đồng, biết thiết bị này có thời gian khấu hao
còn lại 5 năm. Chi phí này đã được công ty vốn hóa. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
của công ty A được báo cáo là 160 triệu đồng cho năm hiện tại.
Yêu cầu:
a. Giả sử công ty A khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tính lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh nên được báo cáo cho năm hiện tại.
b. Giả sử tổng tài sản của công ty A ở cuối năm trước và cuối năm hiện tại lần lượt là
940 triệu đồng và 1.020 triệu đồng. Tính ROA cho năm hiện tại sử dụng số liệu được báo
cáo sai và số liệu sau khi đã sửa lại.
c. Giải thích ảnh hưởng của sai sót lên thông tin BCTC ở các năm sau nếu sai sót này
không được sửa
 

TranTuan

www.trantuan.net
Administrator
Super Moderators
Đầu tiên em phải có lời giải của mình, từng vấn đề 1, em đưa nguyên bài tập lên đây không ai hỗ trợ đâu em.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top