Nhật ký Ngày... tháng... năm...

Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

:hichic:
dạo này mạng mẽo như ma ấy :kinhhoang:
Vào có cái mail mà tải suốt, không vào nổi :thodai:
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

sAO Ở ĐÂY LÚC NÀO CŨNG HUYÊN NÁO THẾ NHỂ :)) OÁNH NHAU ĐI TỚ CỔ VŨ NHIỆT TÌNH
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

Mới đầu tuần mà đã nản rồi :xileuleu:
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

sự lãng phí của thời gian
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

cứ cười khi cười còn đc :momong:
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

lần đầu tiên chơi cờ cá ngựa vui như vậy.
vì là lần đầu tiên mik dc về nhất... haha..

:noinhiu::noinhiu::noinhiu::noinhiu::noinhiu::noinhiu::noinhiu::noinhiu:
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

Dạo này có thời gian là lại cắm đầu vào đọc nhật ký mẹ đơn thân ở mấy diễn đàn. Đọc xong lại ngồi thở dài.
Bị ám ảnh mất rồi
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

Chứng chỉ thì mất, xin cấp lại thì không cho. học lại thì không có tiền
Không có chứng chỉ thì không nhận --> mất việc
Đời cũng có lúc thế này.
Về quê thôi
 
Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...

thiÖt lµ ch¶ hiÓu lµm sao
nãi chuyÖn kiÓu ®ã th× next cho nã xong chuyÖn
m×nh nghe mµ cßn thÊy bøc xóc
®óng lµ g¸i ®Ñp th× ®­îc ng­êi ta lÊn t¬i.
haizz.... cuéc ®êi cã bÊt c«ng?

Thui th× an phËn lµm g¸i xÊu vËy
cã ch¨ng m×n bÞ Õ?
:thodai:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top