Nhận tiền hỗ trợ có phải xuất hóa đơn?

Lý Hòa

New Member
Hội viên mới
tien%2Bho%2Btro2.jpg


Về nguyên tắc, các khoản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì mới được xem là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế..
Tuy nhiên, đối với những khoản nhận tiền hỗ trợ thì không phải tất cả phải có hóa đơn, điều này được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
"Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định".
Như vậy,
- Đối với các khoản hỗ trợ có kèm điều kiện (sửa chữa, bảo hành, quảng cáo ...) để thực hiện dịch vụ cho nhà sản xuất thì bên nhận hỗ trợ phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.
- Đối với các khoản nhận bằng tiền về tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được và các khoản thu tài chính khác mà không kèm theo điều kiện thì bên nhận tiền hỗ trợ không phải xuất hóa đơn, chỉ cần lập chứng từ thu theo quy định.
 

Catgoichanai

New Member
Hội viên mới
Mình có trường hợp này: Có 1 công ty được thành lập là công ty CP còn tên gọi khác là doanh nghiệp xã hội. Công ty có một dự án làm công viên nghĩa trang hoàn vũ. Chủ doanh nghiệp đã liên hệ tìm kiếm được một nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ một tổ chức nước ngoài bằng đúng số tiền của dự án để xây dựng dự án, DN phải trả một khoản phí thù lao cho người môi giới tìm kiếm chắp nối tiếp cận nguồn vốn này khoảng 30% giá trị Hợp đồng tài trợ. Vậy cho hỏi DN có phải xuất đơn không? Phí thù lao của người môi giới có được tính là chi phí hợp lí?
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Mình có trường hợp này: Có 1 công ty được thành lập là công ty CP còn tên gọi khác là doanh nghiệp xã hội. Công ty có một dự án làm công viên nghĩa trang hoàn vũ. Chủ doanh nghiệp đã liên hệ tìm kiếm được một nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ một tổ chức nước ngoài bằng đúng số tiền của dự án để xây dựng dự án, DN phải trả một khoản phí thù lao cho người môi giới tìm kiếm chắp nối tiếp cận nguồn vốn này khoảng 30% giá trị Hợp đồng tài trợ. Vậy cho hỏi DN có phải xuất đơn không? Phí thù lao của người môi giới có được tính là chi phí hợp lí?

Về chi phí môi giới 30% hợp đồng tài trợ bạn phải có đủ hồ sơ chứng minh tính thực tế phát sinh - việc môi giới là có thật. Hợp đồng, chứng từ thanh toán và nhớ chặn trừ thuế TNCN. Nếu đủ bạn được ghi nhận vào chi phí được trừ.

Trường hợp doanh nghiệp nhận được một khoản hỗ trợ không hoàn lại, thì khoản hỗ trợ này thuộc thu nhập khác theo quy định tại thông tư 78/2014/TT-BTC.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top