Nhận lại vốn góp liên doanh ....???

hellboy7_10

New Member
Hội viên mới
Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn bằng 1 TSCD đã đem đi góp vốn góp liên doanh lúc trước .Theo đánh giá của hội đồng liên doanh :
-Trị giá của TSCD này khi góp vốn :70.000
-Trị giá của TSCD này khi nhận lại :50.000
Khoản chênh lệch còn phải thu bên nhận vốn góp
 
Ðề: Nhận lại vốn góp liên doanh ....???

Nợ Tk 211: 50.000
Nợ Tk 635hoặc 138(nếu bên nhận góp vốn nhận trả phần chênh lệch): 20.000
Có TK 228: 70.000
 
Ðề: Nhận lại vốn góp liên doanh ....???

Nợ Tk 211: 50.000
Nợ Tk 635hoặc 138(nếu bên nhận góp vốn nhận trả phần chênh lệch): 20.000
Có TK 228: 70.000

cái này sao lại cho vào 228 mà k cho vào 222 ạ?

---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:36 ----------

nếu nhận lại vốn góp liên doanh dứoi hình thức tài sản KDĐKS và hoạt động KDĐKS thì k hạch toán vào 222 đúng k ạ?
mà khi đó chỉ hạch toán phần chênh lệch vào 138 hay 635 ạ?
:gaitai:
 
Ðề: Nhận lại vốn góp liên doanh ....???

Theo đề bài trên là vốn góp liên doanh thì phải sang C222 chứ sao lại C228.
Trường hợp số vốn không thu hồi được do liên doanh làm ăn thua lỗ được coi là một khoản thiệt hại mới cho vào N635. (nếu là hình thức Cty mẹ con cũng cho vào 635)
Trường hợp này lại là nêu chuyển phải thu bên nhận góp vốn thì chuyển 13x thui.
 
Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn bằng 1 TSCD đã đem đi góp vốn góp liên doanh lúc trước .Theo đánh giá của hội đồng liên doanh :
-Trị giá của TSCD này khi góp vốn :70.000
-Trị giá của TSCD này khi nhận lại :50.000
Khoản chênh lệch còn phải thu bên nhận vốn góp
Nếu cho như này thì hạch toán
N211: 50
N112/138/635: 20
C222: 70
Đáng lẽ phải cho cả khấu hao chứ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top