nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e đikhoan.

mydreams712

New Member
Hội viên mới
nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e định khoản.thanks
 

thuykoi89

New Member
Hội viên mới
Ðề: nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e đikhoan.

Theo mình định khoản: Nợ 112/Có 338
 

cuongdvc

Member
Hội viên mới
Ðề: nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e đikhoan.

nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e định khoản.thanks
Ghi nợ TK 112
Có Tk 338: 100
 

hongnd1987

New Member
Hội viên mới
Ðề: Re: nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e đikho

minh cung nghi the
 

imr.lonely

New Member
Hội viên mới
Ðề: nhận giấy báo có của ngân hàng về khoản BHXH do cơ quan BHXH cấp trong kì 100.giúp e đikhoan.

Minh nghj nhu the nay.
TH là: tiền thai sản, trợ cấp ốm đau,...liên quan tới cơ quan bảo hiểm:
Nợ 138/có 338
-Khi BH chuyển tiền
Nợ 112/ co138
- khi thanh toán tiền BHXH hay xử lý khảon đó:
Nợ 338/ có 111,112,...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top