Nhà, xưởng có được phép trích khấu hao trước khi có giấy chứng nhận hoàn công?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Cục Thuế TP.HCM đã ban hành công văn số 3665/CT-TTHT ngày 22/04/2016 hướng dẫn về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định là nhà, xưởng được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của công ty trong thời gian chờ cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận hoàn công và trường hợp công ty sơ suất không trích khấu hao đối với tài sản đã đăng ký trích khấu hao với cơ quan thuế.

1651136547147.png

Căn cứ vào điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

- Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

=> Căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp công ty có tài sản cố định là nhà, xưởng được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của công ty (phục vụ cho HĐSXKD), công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đang chờ cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận hoàn công, nếu tài sản này đáp ứng các điều kiện tại điểm e khoản 2.2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ( đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ) thì công ty được trích khấu hao theo quy định.

Căn cứ vào khoản 5, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

=> Căn cứ vào quy định trên, trường hợp công ty đã thực hiện đăng ký khấu hao với cơ quan thuế và tài sản này đang được sử dụng phục vụ cho HĐSXKD của công ty, do sơ suất nên trong năm 2013, 2014 công ty không trích khấu hao tài sản vào chi phí được trừ và cơ quan thuế chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp thì công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo các quy định trên.

Chi tiết tham khảo tại công văn số 3665/CT-TTHT ngày 22/04/2016 đính kèm.
 

Đính kèm

  • Công văn số 3665-CT-TTHT.pdf
    100.6 KB · Lượt xem: 5

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top