Nghị định 70/2023/NĐ-CP: Sửa Đổi Quy Định Về Tuyển Dụng và Cấp Giấy Phép Lao Động Nước Ngoài

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong Nghị định này:

- Thay đổi thời gian báo cáo nhu cầu: Thay đổi thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Thay vì ít nhất 30 ngày như trước đây, Nghị định rút ngắn thời gian này xuống ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Nếu có thay đổi về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm, cũng phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.(Khoản 2 Điều 1)

- Thông báo tuyển dụng NLĐ Việt Nam: Kể từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài phải được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử.

- Thay đổi cơ quan cấp văn bản chấp thuận: Thay đổi thẩm quyền chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài. Theo Nghị định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc. Thời hạn để cấp văn bản này là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trước đây, thẩm quyền này thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Khoản 2 Điều 1)

- Miễn cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục thuộc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam (khoản 4 Điều 1).

- Miễn đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong một số trường hợp, bao gồm luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam, người nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được, giảng viên, nhà nghiên cứu, ...

- Báo cáo trực tuyến cho Bộ Lao động và các Sở Lao động nơi người lao động nước ngoài làm việc trong trường hợp địa điểm làm việc tại nhiều tỉnh, thành. Doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo này trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

- Cấp giấy phép lao động có thể dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử. Điều này cho phép sử dụng phương tiện điện tử trong quản lý giấy phép lao động và làm việc thuận tiện hơn cho tất cả bên liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2023.
 

Đính kèm

  • 70_2023_ND-CP.pdf
    633 KB · Lượt xem: 0

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top