Ngành thuế đã thực hiện 25.912 cuộc thanh, kiểm tra thuế 6 tháng đầu năm 2023

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Ngày 18/07/2023, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và định hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại Hà Nội.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 25.912 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trước đó, tính đến cuối tháng 2/2023, toàn Ngành đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 80.132 doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy toàn ngành thuế đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp.

Số liệu được thống kê như sau:

1693295393639.png

Công tác quản lý hoàn thuế được triển khai, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và gian lận trong hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế các cấp đã tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế GTGT.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan thuế đã ban hành 8.510 quyết định tương ứng số thuế đã hoàn 61.093 tỷ đồng, bằng 33% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt.

Hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế

Tổng cục Thuế đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế; phát triển ứng dụng CNTT đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý thuế. Hiện nay, toàn bộ các tổ chức, DN, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng HĐĐT. Tính đến ngày 30/06/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ đồng hóa đơn có mã; hơn 3 tỷ hóa đơn không mã.

Cơ quan thuế đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh NNT gian lận về hóa đơn, ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế đã chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT”.

Đối với công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, tính đến ngày 30/6/2023, có 25.996 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền - đạt 63,8% so với kế hoạch, số lượng HĐĐT đã phát hành lũy kế trong hơn 6 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai là 10,36 triệu hóa đơn.

Tổng cục Thuế đã triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số. Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. Ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí chuyên ngành. Đến nay đã có 57 NCCNN đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng TTĐT (trong đó có các NCCNN lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft). Trong 06 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế các NCCNN đã khai, nộp NSNN là 3.944 tỷ đồng.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, toàn ngành thuế từ nay đến cuối năm và cả sang năm cần triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, về công tác hoàn thiện thể chế: Tổng cục Thuế tập trung thực hiện triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế bao gồm việc tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách và công tác quản lý thuế. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng chính sách theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2023 được phân công chủ trì cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính.

Thứ hai, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế. Trong đó, ngành Thuế cần tập trung rà soát hoàn thiện bộ máy cơ quan thuế từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở đó phối hợp với đơn vị có liên quan để trình quyết định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trong toàn ngành. Tiếp tục thực hiện kỷ luật tài khóa, triệt để tiết kiệm chi tiêu NSNN.

Thứ ba, đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quản lý thuế. Theo Thứ trưởng, trong thời đại 4.0 , cơ sở hạ tầng Quản lý Thuế hiện nay quan trọng nhất là hạ tầng số. Thời gian qua, ngành Thuế đã tiến một bước dài trong chuyển đổi số công tác quản lý thuế: từ kê khai điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử và mới nhất là hóa đơn điện tử, kê khai điện tử xuyên biên giới. Đến thời điểm này ngành Thuế cần tiếp tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý thuế, đẩy mạnh nâng cấp các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế; Quản ký hộ kinh doanh qua bản đồ số, cơ sở dữ liệu giao dịch BĐS…

Nguồn tham khảo: Bộ Tài Chính

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top