Một số thuật ngữ tài chính cần thiết

Thảo luận trong 'Vần M-N-O' bắt đầu bởi celi_cleverl, 28/2/14.

 1. celi_cleverl

  celi_cleverl New Member Hội viên mới

  Một số thuật ngữ tài chính cần thiết, CELI dành tặng các bạn . Hy vọng chia sẻ này có ích cho bạn :
  - revenue: doanh thu
  - interest: tiền lãi
  Sum at 5% interest
  - withdraw: rút tiền ra
  To withdraw a sum of money: đi ra quỹ tiết kiệm mà quên câu này thì người ta chắc tưởng mình định đến để cướp nhà băng
  - offset: sự bù đáp thiệt hại
  He put up his prices to offset the increased cost of materials: Khi nguyên liệu tăng giá thì nhớ làm theo cách này
  - treasurer: thủ quỹ
  The treasurer misappropriated the company's funds: Trong vụ xử bọn tham ô thì các quan toà sẽ phải nói như vậy
  -turnover: doanh số, doanh thu
  The estimated annual turnover of my company is 6 milion $: ước gì mà điều này thành sự thật
  - inflation: sự lạm phát
  Government is chiefly concerned with controlling inflation: Nhà nước tất nhiên là quan tâm đến vấn đề này rồi
  -Surplus: thặng dư
  surplus wealth: chủ nghĩa tư bản sống được là nhờ cái này đây
  - liability: khoản nợ, trách nhiệm
  - depreciation: khấu hao
  - Financial policies : chính sách tài chính -
  Home/ Foreign maket : thị trường trong nước/ ngoài nước -
  Foreign currency : ngoại tệ -
  Circulation and distribution of commodity : lưu thông phân phối hàng hoá
  - price_ boom ; việc giá cả tăng vọt
  - hoard/ hoarder ; tích trữ/ người tích trữ
  - moderate price : giá cả phải chăng
  - monetary activities : hoạt động tiền tệ
  - speculation/ speculator : đầu cơ/ người đầu cơ
  - dumping : bán phá giá
  - economic blockade bao vây kinh tế
  - guarantee :bảo hành
  - Insurance : bảo hiểm
  - embargo : cấm vận
  - account holder : chủ tài khoản
  - conversion : chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
  - tranfer : chuyển khoản
  - agent : đại lý, đại diện
  - customs barrier : hàng rào thuế quan
  - invoice : hoá đơn
  - mode of payment : phuơng thức thanh toán
  - financial year : tài khoá
  - joint venture : công ty liên doanh
  - instalment : phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
  - mortage : cầm cố , thế nợ
  - share : cổ phần
  - shareholder : người góp cổ phần
  - earnest money : tiền đặt cọc
  - payment in arrear : trả tiền chậm
  - confiscation : tịch thu

  - preferential duties : thuế ưu đãi
  - National economy : ktế quốc dân
  - Economic cooperation : hợp tác ktế
  - International economic aid : viện trợ ktế qtế
  - Embargo : cấm vận
  - Macro-economic : ktế vĩ mô
  - Micro-economic : ktế vi mô
  - Planned economy : ktế kế hoạch
  - Market economy : ktế thị trường
  - Unregulated and competitive market : thị trường cạnh tranh không bị điều tiết
  - Regulation : sự điều tiết
  - The openness of the economy : sự mở cử của nền ktế
  - Rate of economic growth : tốc độ tăng trưởng ktế
  - Average annual growth : tốc độ tăng trưởng bình wân hàng năm
  - Capital accumulation : sự tích luỹ tư bản
  - Indicator of economic welfare : chỉ tiêu phúc lợi ktế
  - Distribution of income : phân phối thu nhập
  - Real national income : thu nhập qdân thực tế
  - Per capita income : thu nhập bình quân đầu người
  - Gross National Product ( GNP) : Tổng sản phẩm qdân
  - Gross Dosmetic Product (GDP) : tổng sản phẩm quốc nội
  - Supply and demand : cung và cầu
  - Potential demand : nhu cầu tiềm tàng
  - Effective demand : nhu cầu thực tế
  - Purchasing power : sức mua
  - Active/ brisk demand : lượng cầu nhiều
  - Managerial skill : kỹ năng quản lý
  - Effective longer-run solution : giải pháp lâu dài hữu hiệu
  - Undertaking : công việc kinh doanh
  - Joint stock company : cty cổ phần
  - National firms : các công ty quốc gia
  - Transnational corporations : Các công ty siêu quốc gia
  - Holding company : cty mẹ
  - Affiliated/ Subsidiary company : cty con
  - Co-operative ; hợp tác xã
  - Sole agent : đại lý độc quyền
  - Fixed capital : vốn cố định
  -Floating/ Working/ Circulating/ liquid capital: vốn luân chuyển - Amortization/ -Depreciation : khấu hao
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.