Một đời Kế toán – tài chính

dam ngoc lan

New Member
Hội viên mới
Bao nhiêu năm rồi, điệp khúc kiểm kê.
Đi đâu cho xong, cái ngày kiểm toán,
Trên hai vai em đôi trồng công nợ,
Giải quyết làm sao… cho hết đống này.

Số nào của công, sổ của sếp,
Một ngày ngồi xoay, cả tuần ngồi tính…một năm qua.
Vừa tàn quý 2, rồi tàn quý 4.
Một ngày đầu xuân nghe như giữa hạ....
Sổ sách trên tay , laptop ôm ghì.
Đôi chân đi mau, ngân hàng: thanh khoàn…

Con thơ đang mong…. Chồng gọi: khi nào về?
Lại thấy trong mơ… biểu phí song hành;

Báo cáo văn phòng, kiểm toán công ty.
Số liệu cận biên, biểu phí hiện thời.

Bao năm đi qua, chi phí vô hình.
Sổ sách sang năm, phân bổ như nào?.

Biểu đồ hình sin, biểu đồ hình cột.
Nợ xấu bên chưa xong, nợ tốt còn nhiều.
Từ mốc doanh thu, chỉ số mơ màng
Khoảng trống bao la... chỉ số vô hình.

Đôi khi em về ....lại nhớ... chưa xong,
Đi lên công ty....kịp kỳ công nợ.
Cùng nhóm nhân viên...
....Làm việc thông tầm.

(Hôm nay em say ôm chồng ngủ muộn

Để sớm mai kia, lại dậy.... đi cày)
 
Chưa bỏ được, vì ít ra nó vẫn là cần câu cơm. Nhưng cũng chán rồi :daukhowa:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top