Mọi người giúp em với ạ

Tang phu loi

New Member
Hội viên mới
BÀI TẬP CỦNG CỐ CHƯƠNG 4 tt ( TUẦN 5)
Bài tập 12:
Số dư đầu tháng của các tài khoản tổng hợp và chi tiết như sau
Tài khoản 331: 2.200.000 đ
Trong đó
Đơn vị C: 1.200.000 đ
Đơn vị D: 700.000 đ
Đơn vị E: 300.000 đ
Tài khoản 131 : 1.500.000 đ
Trong đó
Đơn vị C: 600.000 đ
Đơn vị D: 500.000 đ
Đơn vị A: 400.000 đ Tình hình phát sinh trong tháng
1. Công ty D trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 500.000 đ
2. Công ty A trả nợ cho doanh nghiệp bằng TGNH là 200.000 đ
3. Bán hàng cho công ty C giá bán 350.000 đ, thuế GTGT 10% giá bán,
bán cho công ty D giá bán 200.000 đ, thuế GTGT 10% giá bán. Tất cả
chưa thu tiền
4. Đơn vị A ứng trước tiền mua hàng cho doanh nghiệp bằng TGNH là
600.000 đ
5. Dùng tiền gửi ngân hàng ứng trước cho người bán E 150.000 đ
6. Bù trừ công nợ số phải thu và phải trả của công ty C
7. Chi tiền mặt thanh toán toàn bộ số nợ còn lại cho công ty C
8. Nhập kho công cụ, dụng cụ từ công ty E giá mua 100.000 đ, thuế GTGT
10% giá mua.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2. Phản ánh vào tài khoản, sổ chi tiết có liên quan

3. Xác định số dư cuối tháng của các tài khoản 131, 331 và các tài khoản chi tiết, sổ chi tiết có liên quan
4. Số dư nào được lên CĐKT bên Tài sản, số dư nào được lên bảng CĐKT phần Nguồn vốn
 

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Tham khảo nha e
1. N111/C131D : 500
2. N112/C131A : 200
3. N131C : 385
N131D : 220
C511 : 550
C333 : 55
4. N112/C131A : 600
5. N331E/C112 : 150
6. N331C/C131 : 985
7. N331C/C111 : 215
8. N153 : 100
N 133 : 10
C331: 110
Mai mốt thắc mắc một vài chỗ thôi e nhé, như này dài quá.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top