Mọi người giúp em định khoản nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp với.........!!

LingViix

New Member
Hội viên mới
Em có một bài tập về định khoản nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp, mong mọi người chỉ bảo giúp em với. E cảm ơn m.n!

Tại đơn vị sự nghiệp A có tài liệu kế toán như sau: (đơn vị tính: 1.000đ)
1. Mua 1 TSCĐ hữu hình về sử dụng cho bộ phận sản xuất, giá mua: 100.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển: 1.000. Tất cả đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Tài sản đượ đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.
2. Xuất kho thành phẩm bán cho công ty H:
- Giá vốn xuất kho: 50.000
- Giá bán: 100.000, thuế suất thuế GTGT: 10%
- Công ty H chưa thanh toán​
3. Chi phí vận chuyển số thành phẩm trên đến công ty H: 1.000, chưa bao gồm thuế GTGT: 10%. Đơn vị đã trả bằng tiền mặt.
4. Công ty H thông báo có một số sản phẩm không đạt yêu cầu, đơn vị chất nhận giảm giá 1% trên tổng số thanh toán
5. Tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng: 10.000
6. Các khoản trich theo lương tính theo tỷ lệ quy định
7. Khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng: 1.000
8. Tiền ddienj phải trả cho bộ phạn bán hàng: 1.000
Yêu cầu:
1. Xác định kết quả tiêu thụ tại đơn vị
2. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kể cả các bút toán kết chuyển cần thiết
Biết rằng: Đơn sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top