mọi người giúp e bài tập KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH với ạ

phươnghoapham

New Member
Hội viên mới
Bài số 1

Doanh nghiệp Nam Phương tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đơn vị tính: Đồng)

1. Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng A 3.000 SP với giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 154.000đ/SP,giá vốn 100.000 đ/SP, đã thu tiền bằng chuyển khoản.

2. Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng D 8.000 SP với giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 140.000đ/SP, giá vốn 100.000 đ/SP, chưa thu tiền

3. Xuất kho 2.000 sản phẩm chuyển đến công ty T (chờ chấp nhận), giá vốn 100.000 đ/SP, giá bán chưa thuế GTGT 10% là 140.000 đ/SP

4. Khách hàng D chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp toàn bộ tiền hàng (Nghiệp vụ 2).

5. Xuất kho 3.000 sản phẩm gửi bán tại đại lý K, giá vốn 100.000 đ/SP, giá bán chưa thuế GTGT là 140.000 đ/SP, tiền hoa hồng được hưởng 5% trên doanh thu chưa thuế. Thuế suất thuế GTGT của tiền hoa hồng đại lý là 10%

6. Đại lý K thông báo bán được 2.000 sản phẩm, sau khi trừ tiền hoa hồng được hưởng đã thanh toán cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng.

Yêu cầu

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại doanh nghiệp

2. Định khoản các nghiệp vụ tại đại lý K
bai 2 Tại doanh nghiệp Toàn Phong tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có tài liệu sau (Đơn vị tính: Đồng)

1. Xuất kho bán trực tiếp cho Công ty H 1 số thành phẩm theo giá thanh toán (cả thuế GTGT 10%) là 440.000.000. Công ty H đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%. Được biết giá vốn của số hàng trên là 320.000.000.

2. Xuất kho chuyển đến cho Công ty I một số thành phẩm theo giá thành sản xuất thực tế 200.000.000, giá bán (cả thuế GTGT 10%) 264.000.000

3. Xuất kho chuyển đến cho Công ty T một số thành phẩm theo giá thành sản xuất thực tế 150.000.000, giá bán (cả thuế GTGT 10%) 220.000.000. Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ Công ty đã chi bằng tiền mặt (cả thuế GTGT 10%) là 2.200.000.Theo hợp đồng các chi phí này do người bán chịu.

4. Xuất trực tiếp tại bộ phận sản xuất một lô thành phẩm theo giá vốn 200.000.000 để chuyển tới cho cơ sở đại lý L theo giá bán (cả thuế GTGT 10% là 264.000.000. Hoa hồng đại lý 6%. Thuế suất thuế GTGT của tiền hoa hồng đại lý là 10%

5. Công ty I đã nhận được hàng (Nghiệp vụ 2) và chấp nhận thanh toán toàn bộ

6.Công ty T đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán 50% số hàng. Số hàng không được chấp nhận doanh nghiệp đã thu hồi nhập kho.

7. Cơ sở đại lý L đã bán được toàn bộ số hàng nhận đại lý bằng tiền mặt theo đúng giá quy định và đã lập Bảng kê hàng hoá bán ra gửi cho doanh nghiệp Toàn Phong.

8. Đại lý L thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản sau khi trừ hoa hồng được hưởng.

Yêu cầu:

1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp​

2 Phản ánh vào sơ đồ TK kế toán 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top