Mô tả công việc bộ phận Thuế

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Bộ phận Thuế là bộ phận phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế và có vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy bộ phận thuế có những vị trí nào và nhiệm vụ của từng vị trí là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

dae179191c701f809c6c275bd364c9b2_614700_VZYM82GXZ6MPN.jpg

1. Kế toán nghiệp vụ thuế

- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất .

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở

- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

2. Chuyên viên tư vấn thuế

- Cập nhật chính sách thuế định kỳ (hàng tháng/quý)

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai các chính sách thuế mới

- Tư vấn triển khai các chính sách/ giao dịch thuế theo yêu cầu của đơn vị

- Kiểm toán nội bộ định kỳ (hàng năm) về việc tuân thủ chính sách thuế và các rủi ro về thuế

- Theo dõi việc xử lý các rủi ro thuế tại đơn vị, tư vấn cho đơn vị các phương án quản trị rủi ro thuế

- Phối hợp và tư vấn cho đơn vị trong quá trình thanh tra thuế và xử lý các kết luận của thanh tra thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top