MN giải hộ em vơi ạ

Daniell

New Member
Hội viên mới
Bài 1: Một doanh nghiệp có tình hình biến động về TSCĐ như sau ( ĐVT triệu đồng )

Tài liệu 5 báo cáo

Cuối quý 3 tồng nguyên giá TS hiện có 2200, dự kiến trong quý 4 sẽ đầu tư mua sắm tài sản có giá 300, đồng thời sẽ thanh lý 1 TS cố định khác có giá 200.

Tài liệu 5 kế hoạch

  • Ngày 5/2 doanh nghiệp đưa vào sử dụng 1 TS cố định mới có giá 400 bằng vốn ngân sách nhà nước cấp.
  • Ngày 29/4 thanh lý 1 TS cố định có giá mua 150 ( đã khâu hao 90% bằng vốn tự có của doanh nghiệp.
  • Ngày 22/7 nhận đầu tư từ đơn vị bạn 1 TS cố định có giá ghi sổ là 400, giá trị còn lại 320, giá trị đánh giá lại 80%.
  • Ngày 2/10 đem 1 TSCĐ đi đầu tư vào công ty con có giá mua 350 , giá trị còn lại 90%, gia trị đánh giá lại 60% trên giá mua.
  • Ngày 2/12 nhận đầu tư từ cty mẹ 1 TSCĐ có giá 500 giá trị đánh giá lại 90%,
Yêu cầu:

  • Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho DN trên biết rằng tỷ lệ khấu hao là 10%
  • Toàn bộ TS của DN được hình thành từ 3 nguồn 50% là ngân sách nhà nước 20% là vốn vay phần còn lại là vốn bổ sung của DN
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top