Miễn giảm thuế, ưu đãi thuế suất thuến TNDN

titbup

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!
- Cho mình hỏi về ưu đãi thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN. DN thuộc diện được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và thuộc diện được miễn giảm thuế TNDN thì thực hiện như thế nào?
- Ví dụ cụ thế: DN A thuộc diện hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động và cũng thuộc diện miễn giảm thuế là: miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.
- Các điều kiện khác: OK.
Như vậy DN A này vừa được hưởng thuế suất ưu đãi vừa được hưởng miễn giảm thuế? Theo các bạn là đúng hay sai.
* Ghi chú: Điều 43 NĐ24CP: ..."trong cùng 1 thời gian, nếu có 1 khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì CSKD tự lựa chọn 1 trong những trường hợp miễn thuế giảm thuế có lợi nhất....."
Các bạn cho ý kiến.
 
Chào cả nhà!
- Cho mình hỏi về ưu đãi thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDN. DN thuộc diện được ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và thuộc diện được miễn giảm thuế TNDN thì thực hiện như thế nào?
- Ví dụ cụ thế: DN A thuộc diện hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động và cũng thuộc diện miễn giảm thuế là: miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.
- Các điều kiện khác: OK.
Như vậy DN A này vừa được hưởng thuế suất ưu đãi vừa được hưởng miễn giảm thuế? Theo các bạn là đúng hay sai.
* Ghi chú: Điều 43 NĐ24CP: ..."trong cùng 1 thời gian, nếu có 1 khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì CSKD tự lựa chọn 1 trong những trường hợp miễn thuế giảm thuế có lợi nhất....."
Các bạn cho ý kiến.

Điều 43 NĐ24CP: ..."trong cùng 1 thời gian, nếu có 1 khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì CSKD tự lựa chọn 1 trong những trường hợp miễn thuế giảm thuế có lợi nhất....."

Trường hợp trên lựa chọn là:miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế (nếu các năm này có lãi luỹ kế), năm thứ 14 & 15 hưởng giảm 10%.
 
Ðề: Miễn giảm thuế, ưu đãi thuế suất thuến TNDN

theo mình bạn đang trích dẫn đúng chỗ ..."trong cùng 1 thời gian, nếu có 1 khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì CSKD tự lựa chọn 1 trong những trường hợp miễn thuế giảm thuế có lợi nhất....." ok!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top