Miễn giảm thuế đất năm 2012

mrvidai

New Member
Hội viên mới
Các bác cho e hỏi công ty e đang làm về miễn giảm thuế đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC : "Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ."
Vấn đề là công ty e không tính đơn giá thuê đất áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010. Vì lúc đó sáp nhập lên chưa làm đơn giá mới mà sau mọi ng cũng không để ý. Không biết là cty e có được giảm 50% theo đơn giá mới k các bác?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top