Mệt mỏi :( :(

TyNa Bùi

New Member
Hội viên mới
Cận tết. Nhà nhà nô nức đón tết. Riêng tôi, ngồi lo cho ba mẹ . Nhà đang xây nhưng lại thiếu tầm 100 triệu. Lấy đâu ra số tiền đó trong ngày gần tết thế này đây... Ba mẹ lo thì phận làm con càng thấy bất hiếu. Ko phụ giúp gì được. Mượn bạn thì đa số đều lo Tết cả nên cũng chẳng mượn được.
Cảm thấy bất lực và bế tắ quá mọi người ak.
Không có tâm trí làm việc được nữa. ....:huhu::huhu::huhu:
 

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
Cận tết. Nhà nhà nô nức đón tết. Riêng tôi, ngồi lo cho ba mẹ . Nhà đang xây nhưng lại thiếu tầm 100 triệu. Lấy đâu ra số tiền đó trong ngày gần tết thế này đây... Ba mẹ lo thì phận làm con càng thấy bất hiếu. Ko phụ giúp gì được. Mượn bạn thì đa số đều lo Tết cả nên cũng chẳng mượn được.
Cảm thấy bất lực và bế tắ quá mọi người ak.
Không có tâm trí làm việc được nữa. ....:huhu::huhu::huhu:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top