Mẫu quy chế tài chính của các loại hình doanh nghiệp

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Quy chế tài chính của công ty là một trong các văn bản cần thiết được lập ra trong nội bộ công ty để các thống nhất giữa các thành viên và các khoản chi tiêu nội bộ của công ty được minh bạch và hợp lý, tránh lãng phí.

bo-quy-che-tai-chinh-mau.jpg

Ở bài viết này mình xin chia sẻ các mẫu quy chế tài chính của các loại hình doanh nghiệp: Vận tải, xây dựng, ngân hàng, đầu tư...và mẫu chuẩn với hơn 47 điều khoản.

Việc xây dựng Quy chế tài chính có thể thay đổi linh hoạt tùy vào hoạt động và đặc điểm của doanh nghiệp cho phù hợp tránh quy chế mang tính hình thức. Bảng quy chế có thể chỉ có vài điều khoản hoặc lên đến hơn 47 điều chi tiết như quy chế mẫu đính kèm dưới đây

Mục lục

Điều 1: Các căn cứ pháp lý
Điều 2: Phạm vi điều chỉnh
Điều 3: Công ty.................và các đơn vị hạch toán phụ thuộc
Điều 4: Cơ quan quản lý
Điều 5 : Tổ chức bộ máy Tài chính - kế toán của Công ty
Điều 6: Vốn của Công ty
Điều 7: Nguyên tắc bảo toàn vốn trong việc sử dụng vốn và các quỹ
Điều 8: Điều hoà vốn, điều chuyển tài sản
Điều 9: Huy động vốn
Điều 10: Hoạt động đầu tư và các hình thức đầu tư
Điều 11: Thẩm quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế
Điều 12: Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản
Điều 13: Nhượng bán, thanh lý tài sản
Điều 14: Trích khấu hao TSCĐ
Điều 15 : Đánh giá lại tài sản
Điều 16: Xử lý tổn thất
Điều 17: Quản lý công nợ
Điều 18: Doanh thu - Thu nhập khác
Điều 19: Chi phí Công ty bao gồm :
Điều 20: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý
Điều 38. Tạm ứng tiền mặt
Điều 39. Quản lý, điều hành tài khoản tiền gửi ngân hàng
Điều 40: Dự án đầu tư
Điều 41: Phê duyêt dự án đằu tư
Điều 42: Lập dự án đầu tư
Điều 43: Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh và thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, chào hàng cạnh tranh
Điều 44: Quyết định huy động vốn
Điều 45: Phát hành thêm cổ phiếu:
Điều 46: Phát hành trái phiếu:
Điều 47: Vay tín dụng:
Đạt Lâm DKT Tổng Hợp

Bài viết liên quan
 

Đính kèm

lehaptv

New Member
Hội viên mới
Bạn có mẫu quy chế quản lý tài chính của công ty nước ngoài bằng tiếng anh không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top