Lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Một trong những việc quan trọng đầu tiên trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp đó chính là vấn đề đặt tên. Vậy khi đặt tên doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?

đặt tên.png


1. Tên doanh nghiệp phải gồm 02 thành tố

Loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

Trong đó:

- Loại hình doanh nghiệp: nếu là công ty cổ phần thì được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP" v.v.

- Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ: Công ty CP VINATAS

2. Tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký

- Trước khi đăng ký tên công ty, nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

3. Cấm đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, tên viết tắt của doanh nghiệp khác

- Tên trùng là tên tiếng Việt đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt đã đăng ký.

- Tên gây nhầm lẫn:

+ Tên tiếng Việt đề nghị đăng ký đọc giống như tên đã đăng ký.

+ Tên viết tắt đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt đã đăng ký.

+ Tên bằng tiếng nước ngoài đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký.

+ Tên riêng đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại: số tự nhiên, số thứ tự, chữ cái tiếng Việt, F, J, Z, W ở phía sau; ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”; từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước; từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Lưu ý: "Doanh nghiệp khác" ở trên không bao gồm những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

4. Một số điều cấm khác

- Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty mình; trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tài liệu tham khảo:
- Pháp lý khởi nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top