Lương tháng thứ 13 hạch toán như thế nào?

Thảo luận trong 'Nghiệp Vụ Khác' bắt đầu bởi namhg, 19/12/08.

 1. namhg

  namhg Member Hội viên mới

  Đơn vị tôi định thưởng cho CBCNV lương tháng 13, nhưng ko biết có dược đưa vào chi phí hợp lý không nhỉ?
  Quy định ở văn bản nào?
  Xin mọi người chỉ bảo giúp!
   
                
 2. loan76

  loan76 Vô Hại Thành viên BQT Moderating

  Ðề: Lương tháng thứ 13 hạch toán như thế nào?

  Được đưa vào chi phí nếu trong HDLD bạn có thể hiện : thưởng lương tháng 13.
   
 3. Baocông

  Baocông Tiền trảm hậu tấu Thành viên BQT Hội viên mới

 4. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Lương tháng thứ 13 hạch toán như thế nào?


  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ————
  Số: 3749 /TCT-CS
  V/v chính sách thuế.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ————————————
  Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008.


  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

  Trả lời công văn số 2457/CT-KT1 ngày 22/9/2008 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Theo hướng dẫn tại điểm 2.21, 2.37 và 3.14 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng; Theo trình bày của Cục thuế tỉnh Hải Dương thì trong hợp đồng giữa Công ty Thành Đông và Công ty Havina, Công ty Thành Đông đã tách riêng biệt phần khung nhà thép (sản phẩm cơ khí) và phần xây dựng trên cùng một công trình xây dựng hoàn chỉnh để thực hiện việc kê khai và viết hóa đơn GTGT cho công ty Havina được tách bạch, rõ ràng (thuế suất thuế GTGT 5% đối với phần giá trị khung nhà bằng thép và thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động lắp đặt) thì Công ty áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với khung nhà bằng thép, 10% đối với hoạt động lắp đặt.
  2. Tại điểm 3 Mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp: ''Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ Luật lao động...Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động được xác định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc thoả ước lao động tập thể''
  Tại điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn chi phí không tính vào chi phí hợp lý: ''Chi phí tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. Chi phí tiền lương, tiền công chi không có hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời vụ hoặc vụ việc. Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương và không được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể''
  Căn cứ vào các hương dẫn nêu trên, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và xuất nhập khẩu Thành Đông có hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động trong đó quy định khoản tiền thưởng ''theo tính chất công việc, theo quy định của công ty, kể cả tháng lương thứ 13 phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương''; đồng thời hàng năm có họp Hội đồng quản trị, có biên bản đồng ý chi lương tháng 13 và có đầy đủ các chứng từ chi và chữ ký nhận của người lao động thì tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Đối với khoản tiền thưởng dùng quỹ lương chi cho người lao động nhân ngày lễ được xác định là khoản tiền thưởng nên không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.


  Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế
  - Ban HT, PC, TTTĐ;
  - Lưu: VT, CS(3b). PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  đã ký


  Phạm Duy Khương
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.