Luật thuế Tài Nguyên đã hợp lý hay chưa?

anhlinhnth

New Member
Hội viên mới
Mình thấy thắc mắc các quy đinh về sản lượng tính thuế và giá tính thuế chưa hợp lý trong Luật thuế Tài nguyên, nêu ra đây nhờ cả nhà góp ý cho thông tý nhé.
- Theo quy định tại điều 5 luật thuế TNg thì:
+ 1. Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.
+ ......
+ 3. Đối với tài nguyên khai thác không bán mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.

- Và theo quy định tại điều 6 thì: 1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
[COLOR="Red"Lấy ví dụ như: để SX 1m3 nước đóng chai thánh phẩm thì DN cần phải khai thác sử dụng 2m3 nước tư nhiên. Vậy thì lúc này Sản lượng tính thuế sẽ là 2 m3 trong khi giá thì lại lấi giá bán của 1m3 thành phẩm[/COLOR].
Như vậy cả nhà có thấy bất hợp lý hay không?
 
Ðề: Luật thuế Tài Nguyên đã hợp lý hay chưa?

(3. Đối với tài nguyên khai thác không bán mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.)Bạn đọc kỹ lại điều này đi.Nếu theo như ví dụ của bạn thì đâu có gì kô hợp lý.Trong VD của bạn thì xác định được là 1m3 nước đóng chai cần 2m3 nước tự nhiên đấy.Bạn xem lại luật thuế TN mới được chỉnh sửa lại đi.Theo QĐ50/CP ý
 
Vấn đề bạn ấy thắc mắc là giá tính thuế. Theo tôi, giá tính thuế là giá do UBND tỉnh quy định đối với tài nguyên khai thác sử dụng vào sản xuất, không phải là giá bán cuả thành phẩm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top