Luật quy hoạch đất 20020 mới nhất.

HẠ LINH 212

New Member
Hội viên mới
Luật quy hoạch đô thị năm 2020 cần tuân những quy định pháp lý nào? Những điểm đáng chú ý trong luật quy hoạch đô thị năm 2020. Nội dung luật quy hoạch đô thị mới nhất là gì?
Khi bạn sở hữu hay có ý định đầu tư bất động sản bạn cần nắm được luật quy hoạch đô thị mới nhất. Bởi khi nắm được quy hoạch đô thị ta sẽ nắm được xu hướng phát triển của địa phương, từ đây các quyết định đầu tư hay bán ra sẽ hợp lý và có cơ sở hơn.
Theo đó để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân và quy hoạch đô thị luôn được đảm bảo, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị mỗi năm đều có những điểm cập nhật mới mà bạn cần nắm vững. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được luật quy hoạch đô thị năm 2020 một cách đầy đủ nhất.
Trước khi tìm hiểu chi tiết và luật quy hoạch đô thị ta cần nắm được khái niệm cơ bản về luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
Quy hoạch đô thị năm 2020 cần tuân những quy định pháp lý nào?
Đối với luật quy hoạch đô thị năm 2020 hiện hành cần tuân theo những văn bản pháp lý sau:
 • Luật Quy hoạch Đô thị 2009.
 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị - kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị - kèm theo Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị - kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
Nội dung luật quy hoạch đô thị mới nhất
Những điểm thay đổi mới nhất của Luật quy hoạch đô thị mới nhất hiện nay đang căn cứ theo những điểm mới trong Luật quy hoạch đô thị 2017.
Luật quy hoạch 2017 là luật chung về quy hoạch bao gồm các nội dung quy hoạch được quy định từ điều 22 đến 26 của luật này. Nội dung quy hoạch bao gồm các công việc từ phân bố sắp xếp, tổ chức lại không gian, đánh giá thực tế, phân tích, đánh giá, dự báo, giải pháp đối với các vấn đề quy hoạch.

Trong đó các vấn đề quy hoạch bao gồm những đầu mục như sau:
1 - Nội dung quy hoạch quốc gia
 • Quy hoạch tổng thể quốc gia (điều 22): Tổ chức sắp xếp phân bố lại không gian cho hoạt động: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường, biển, vùng trời…
 • Pháp luật quy hoạch biển quốc gia (điều 23): Phân vùng và tổ chức không gian ngành, lĩnh vực đối với đất ở ven biển, đảo, quần đảo, biển, vừng trời trên biển thuộc quy chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
 • Pháp luật quy hoạch sử dụng đất quốc gia (điều 24): Phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, môi trường, sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực liên vùng, tỉnh.
 • Pháp luật quy hoạch ngành quốc gia (điều 25): xác định hướng phát triển, tổ chức và phân bố lại không gian, nguồn lực cho các ngành thuộc tính liên ngành, liên tỉnh và quy hoạch bảo vệ môi trường, tài nguyên quốc gia.
2 - Nội dung quy hoạch vùng
Các vấn đề về quy hoạch vùng sẽ bao gồm các nội dung phân tích, đánh giá thực trạng, quan điểm mục tiêu và phương hướng phát triển, giải pháp theo từng vùng cụ thể để có kế hoạch định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh.
3 - Nội dung quy hoạch tỉnh
Tho đó tại Điều 27, hoạt động triển khai các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.
4 - Nội dung luật quy hoạch đô thị, nông thôn
 • Pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn theo điều 28 quy định bao gồm các nội dung: lập, thẩm định,, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn.
 • Các quy định quy hoạch đô thị, nông thôn được thực hiện theo văn bản hướng dẫn luật quy hoạch đô thị và luật xây dựng mới nhất 2014 sửa đổi. Đối với việc công bố, công khai quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ được thực hiện theo nghị định hướng dẫn luật quy hoạch đô thị 2017 và pháp luật quy hoạch đô thị và xây dựng.
Những điểm đáng chú ý trong luật quy hoạch đô thị năm 2020
Trong luật quy hoạch đô thị mới nhất, cần đặc biệt nắm rõ một số điểm sau:
Pháp luật công khai quy hoạch
- Theo Luật quy hoạch đô thị, tuyệt đối nguyên cấm các hành vi từ chối thông tin về quy hoạch. Điều này có nghĩa là luật quy hoạch yêu cầu phải công khai các tin tức quy hoạch nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực trong việc quy hoạch cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi của những người liên quan.
- Cụ thể luật công khai quy hoạch xác định các hành vi cấm như sau:
 • Không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch nếu không thuộc thông tin mật của nhà nước.
 • Cố ý công khai quy hoạch sai.
 • Làm giả, hủy hoại, sai lệch hồ sơ, tài liệu về quy hoạch.
Xác định nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch
Theo Điều 4 Luật Quy hoạch 2017 quy định nguyên lý quy hoạch đô thị đó là:
 • Đảm bảo sự tuân thủ, liên tục, kế thừa và ổn định trong quy hoạch
 • Luôn thống nhất, đồng bộ với các chiến lược quy hoạch ngành, lãnh thổ…
 • Công khai quy hoạch và đảm bảo sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, địa phương và người dân.
 • Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch
Buộc phải lấy ý kiến khi quy hoạch:
- Theo quy định khi pháp luật về lập quy hoạch sẽ phải lấy ý kiến của các cơ quan,tổ chức liên quan và những đối tượng mà quy hoạch tác động đến theo điều 19.
- Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện theo các hình thức:
 • Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
 • Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 • Các đơn vị, cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời. Đối với lấy ý kiến cộng đồng sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
Pháp luật về điều chỉnh quy hoạch:
- Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải là trường hợp:
 • Điều chỉnh mục tiêu chiến lược kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực.
 • Điều chỉnh địa giới hành chính.
 • Điều chỉnh quy hoạch do tác động của thiên tai, chiến tranh, biến đổi khí hậu.
Theo luật việc điều chỉnh quy hoạch không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch mà sẽ chỉ được điều chỉnh khi có căn cứ.
Trình tự lập quy hoạch trong luật quy hoach đô thị năm 2020
- Đối với vấn đề lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ phải tuân thủ, trình tự các bước theo khoản 4 Điều 16 như sau:
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các mục tiêu, định hướng phát triển.
 • Các cơ quan và tổ chức liên quan, UBND huyện đề xuất nội dung, ý kiến cho quy hoạch.
 • Xử lý, điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, góp ý kiến.
 • Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch.
 • Hoàn thiện nội dung và lấy ý kiến lập quy hoạch.
 • Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến và giải trình hoàn thiện quy hoạch.
 • Trình UBND tỉnh xem xét, thông qua và trình chính phủ...
Việc lập các hoạch có tính chất chuyên môn, chuyên ngành phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành như:
 • Pháp luật quy hoạch đất đai mới nhất - Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Luật đất đai 45/2013/QH13)
 • Pháp luật quy hoạch môi trường: quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường (Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)
 • Quy định luật quy hoạch bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước… (Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13)
 • Quy hoạch thủy lợi (Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)
 • Quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi luật quy hoạch bổ sung 2018)
 • Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12)
 • Quy hoạch sử dụng biển của cả nước (Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13)
Mỗi loại quy hoạch có tính chất chuyên môn ngoài tuân theo các quy định của Luật quy hoạch chung năm 2017 thì cần phải tuân thủ theo các quy định của luật chuyên ngành.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top