Lộ trình áp dụng IFRS ở Việt Nam

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Kỳ sinh hoạt lần thứ 51 Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc do Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức ngày 17/10 đã cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu về kế toán kiểm toán thảo luận về việc áp dụng chuẩn mực IFRS ở VN.

ifrs.jpg


Quá trình triển khai sẽ gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (Giai đoạn tự nguyện) 2022-2025: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế, công ty mẹ là công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết, các công ty mẹ khác tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất. Các DN có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng.

Giai đoạn 2 (Giai đoạn bắt buộc) từ sau năm 2025: báo cáo tài chính hợp nhất sẽ áp dụng cho: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ là công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết.

Ngân hàng Nhà nước quy định phương án, thời điểm bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng đối tượng cụ thể thuộc nhóm các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối với báo cáo tài chính riêng, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các DN và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.

Ngân hàng Nhà nước quy định việc áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng đối tượng cụ thể thuộc nhóm các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Khi áp dụng IFRS, DN phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định nghĩa vụ với NSNN.

Tại Hội nghị, các DN như Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng IFRS tại DN.

Cùng với đó, đại diện Deloitte Việt Nam, Công ty Kiểm toán An Việt… cũng đã nêu những công việc cần thiết mà DN cần chuẩn bị để áp dụng IFRS.

Đồng thời, các câu hỏi của DN về IFRS đã được đại diện cơ quan quản lý và các công ty tư vấn giải đáp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp cần thực hiện để việc triển khai áp dụng IFRS đạt hiệu quả.


Tài liệu tham khảo:
- Tạp chí tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top