Lập báo cáo lãi lỗ cho tập đoàn tự động bằng Excel Power Query

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Các bạn tham khảo cách CleverCFO sử dụng Power Query để tập hợp số liệu của các công ty thành viên để lên báo cáo lãi lỗ tự động mỗi tháng. Việc này giúp tiết kiệm thời gian lên báo cáo và sử dụng thời gian đó vào công tác phân tích số liệu
GROUP.jpg


Các kỹ thuật rất hay sử dụng trong clip hướng dẫn này

1. Power Query - tập hợp dữ liệu từ Folder
2. Sử dụng Calculated items trong Pivottable
3. Sử dụng tính năng Group trong pivottable
4. Format Pivottable

Cả nhà tải file thực hành tại: https://drive.google.com/file/d/1gl9sInKaZ0bETqVq-yKS1Agkk8IfkANM/view?usp=sharing

Video hướng dẫn chi tiết:

Bản quyền @Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top