Kiểm toán nâng cáo

Thuỳ Ngân Nguyễn

New Member
Hội viên mới
Nhờ mọi người giúp em với ạ.
1.Hãy cho biết các đặc điểm của thư xác nhận ngân hàng về các phương
diện: Thông tin xác nhận, cỡ mẫu chọn và các thủ tục cần thực hiện nếu không
nhận được thư trả lời.
2 Vì sao thủ tục phân tích thường ít được sử dụng trong kiểm toán tiền?.
3 Vì sao thư xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng vào thời điểm khóa
sổ không phải là bằng chứng duy nhất cần thu thập khi tiến hành kiểm toán
khoản mục tiền gửi ngân hàng?
4 Liệt kê ba thủ tục kiểm toán có thể giúp phát hiện gian lận với khoản mục tiền?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top