Khoản thu nhập thuộc diện không chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Theo quy định tại Điều 4 -Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì thu nhập thuộc diện không chịu thuế của người có thu nhập cao bao gồm các khoản dưới đây:

- Các khoản phụ cấp do Nhà nước Việt Nam quy định đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam gồm :

+ Phụ cấp lưu động;

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

+ Phu cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công chức;

+ Phụ cấp khu vực; phụ cấp thu hút; phụ cấp đặc biệt đối với đảo xa và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn;

+ Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang, Hải quan và Cơ yếu;

+ Phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy định của Pháp luật;

+ Phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước 1945;

+ Các khoản phụ cấp khác từ ngân sách nhà nước.

- Các khoản thu nhập khác phát sinh tại Việt Nam gồm :

+ Tiền công tác phí;

+ Tiền ăn định lượng đối với một số ngành nghề đặc biệt theo chế độ nhà nước quy định;

+ Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách xã hội và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước;

+ Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản;

+ Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ nhà nước quy định;

+ Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm cả trợ cấp chuyển vùng một lần;

+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, các giải thưởng quốc tế, các giải thưởng quốc gia do Nhà nước Việt Nam tổ chức;

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng như : Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân; anh hùng lao động...

+ Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

- Thu nhập của chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top