Khi nào doanh nghiệp phải khai thay cho cá nhân kinh doanh?

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Những loại thu nhập nào mà doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh cần nắm rõ? Điều này làm cho các bạn kế toán rất bắn khoăn, lo lắng. Bởi lẽ nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp có rủi ro bị phạt VPHC đối với các hành vi không kê khai và bị truy thu số tiền thuế còn thiếu. Để nắm rõ các quy định liên quan, mời các bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây nhé.

ca-nhan-kinh-doanh.jpg

(Ảnh: Internet)

1. Các trường hợp kê khai thay cho CNKD

Tham khảo hướng dẫn của Cục thuế Bình Định như sau:

01-Theo Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021, DN phải khai nộp thuế thay cho cá nhân KD trong các trường hợp sau:

1a. DN thuê tài sản của cá nhân KD mà theo hợp đồng có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế (Dthu cho thuê tài sản phải > 100 tr/năm).

1b. DN hợp tác kinh doanh với cá nhân.

1c. DN chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán.

1d. DN tại Việt Nam (là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại VN) chi trả cho sản phẩm, dịch vụ thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp ở nước ngoài.

02. Thủ tục khai thuế nộp thuế (Điều 16 Thông Tư 40/2021)

- DN thực hiện khai thuế, nộp thuế theo tháng hoặc quý hoặc từng lần phát sinh hoặc năm dương lịch theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể và tích chọn vào ô khai thay.

- Mẫu kê khai:

+ Đối với 1.a: Tờ khai theo Mẫu 01/TTS; Phụ lục theo Mẫu 01-2/BK- TTS; Bản sao hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên);

+ Đối với 1.b, 1.c, 1.d: Chung Tờ khai theo Mẫu 01/CNKD; Phụ lục theo Mẫu 01-1/BK-CNKD; Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên đối với 16 )

2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế với trường hợp nộp thuế thay cho cá nhân

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay.

Riêng trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản tại Việt Nam, hồ sơ khai thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo pháp luật dân sự thực hiện theo quy định đối với cá nhân ủy quyền nếu trực tiếp khai thuế.

(Khoản 2 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC)

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với trường hợp nộp thuế thay cho cá nhân

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp khai tháng hoặc quý như sau:

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thuộc trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thuộc trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản

+ Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay khai thuế theo tháng hoặc quý theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay nộp hồ sơ khai thuế năm là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

(Khoản 3 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC)

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

https://vinatas.com.vn/tu-van-thue/

Hoặc các khóa học của CleverCFO theo đường link sau:

https://clevercfo.com/
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top