Khấu hao Tài sản cố định đối với Xe du lịch của Cá nhân nay đưa vào Tài sản của DN

caothu15

New Member
Hội viên mới
Theo qui định Luật Thuế TNDN thì cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được trích khấu hao vào chi phí SXKD đối với những TSCĐ đầu tư có hoá đơn, chứng từ theo quy định, đồng thời các tài sản trên phải phục vụ cho hoạt động SXKD của cơ sở SXKD.

Trường hợp tài sản xe ô tô là của cá nhân nay đưa vào tài sản của doanh nghiệp, nếu đảm bảo phục vụ cho hoạt động SXKD thì doanh nghiệp được trích khấu hao vào chi phí SXKD. Để có cơ sở trích khấu hao, yêu cầu tài sản trên phải được đăng ký tên doanh nghiệp và phải được ngành chức năng định giá.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top