Kết nối SQL server với Access

Thảo luận trong 'Access và VBA' bắt đầu bởi phatnq2002, 29/2/08.

 1. trieule

  trieule New Member Hội viên mới

  Ðề: Kết nối SQL server với Access

  to:phatnq2002
  -Thì đúng là như thế, tôi sd Upzizing Wizard để úp file mdb lên SQL nhưng khi sd lại các form nó bị "trơ" ra hết. Khôg truy xuấduoc9775 data.:-((
  -Cái nữa, tôi củng làm theo cách của phatnq2002 rối. Tức là tạo 1 database mới trên SQL sau đó tạo 1 adp mới hoàn toàn & connect đến database trên SQL. Connect tốt nhưng đến khi inport các form & report thj cũng chẵng chạy được.
  NÓ báo "Violation .....", chán wa rồi.
  - Hiện đang sd SQL 2000.
  - File mdb thì chạy good mà qua cái adp sau "bỡ cả hơi tay"
  - Mong moi người giúp nhá!:tuivotoi:
   
 2. LoveBlue

  LoveBlue Member Hội viên mới

  Ðề: Kết nối SQL server với Access

  Có một số trường hợp bạn không dùng file *. adp như mdb được. Nhất là khi Upsize rất dễ gặp trường hợp như trên.
  Hầu như các connect phải thiết kế lại cho phù hợp

  Trong trường hợp của bạn. Mình nghĩ bạn nên dùng file mdb nhưng các table thì liên kết với SQL server thông qua các kiểu liên kết khác. ( thường mình dùng ODBC).Còn lại dùng file mdb bình thường, chỉ có data là được lưu trên SQL server
  Chúc may mắn!

  Có 1 bài viết về dùng MDB kết hợp với SQL server thông qua liên kết ODBC.
  Mới bạn tham khảo!
  KHOA H?C PH? THNG - Cng Ngh? & Thng Tin - Chia S? ?am M

  ________________________________________________________________________________________________
  Blog Thủ Thuật Access
  Thủ thuật Access|Access Cơ bản|Access nâng cao|Thế giới văn phòng|Giao lưu giải trí|Vui cười|Phim Hài|Góc thơ
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/11/10
 3. dannynguyen

  dannynguyen New Member Hội viên mới

  Ðề: Kết nối SQL server với Access

  Các bác xem hộ em xem đoạn code (.adp file ) này của em bị lỗi ở đâu mà khi gọi hàm DeleteTable không xóa được bảng.
  *************************************************
  Option Compare Database
  Option Explicit

  Function DeleteTable(ByVal TableName As String) As Boolean

  'References: Microsoft Access 11.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library
  'Set references by Clicking Tools and Then References in the Code View window
  ' Deletes a Table with a given TableName that exists in a database
  ' Accepts
  ' TableName: Name of table
  ' Returns True on success, false otherwise
  'USAGE: DeleteTable "TABLENAME"


  On Error GoTo errhandler

  Dim db As ADODB.Connection
  Dim strSql As String
  Set db = CurrentProject.Connection

  'Create the Delte SQL Code from our Three Strings
  strSql = "DROP TABLE " & TableName

  If ifTableExists(TableName) = True Then

  'Print the SQL so we can paste into the query builder if there are errors
  Debug.Print strSql

  'delete table if found
  db.Execute strSql
  End If

  'If no errors return true
  DeleteTable = True

  ExitHere:

  Set db = Nothing
  'Notify the user the process is complete.
  MsgBox "Delete Table Completed"
  Exit Function

  errhandler:
  'There is an error return false
  DeleteTable = False

  With Err
  MsgBox "Error " & .Number & vbCrLf & .Description, _
  vbOKOnly Or vbCritical, "DeleteTable"
  End With

  Resume ExitHere

  End Function

  **************************************************
  Function ifTableExists(TableName As String) As Boolean
  Dim rs As ADODB.Recordset, db As ADODB.Connection

  ' DAO Vars
  'References: Microsoft Access 11.0 Object Library, Microsoft DAO 3.6 Object Library
  'Set references by Clicking Tools and Then References in the Code View window
  'Checks if Table exists.
  'USAGE: ifTableExists "TABLENAME"

  On Error GoTo NoTable 'If there is no table capture the error.

  Set db = CurrentProject.Connection

  'If Table is there open it
  Set rs = db.OpenRecordset("Select * from " & TableName & ";")
  ifTableExists = True
  rs.Close
  db.Close

  Exit Function
  NoTable:
  'If table is not there close out and set function to false
  Set rs = Nothing
  db.Close
  Set db = Nothing

  ifTableExists = False
  Exit Function
  End Function
  *************************************************************
  file access chạy rất ngon.
  link demo đây: VBA_Delete_Table_Function_SAMPLE.zip
  Các bác giúp cho 1 tay nhé.
   
 4. lehongduc

  lehongduc Member Hội viên mới

  Ðề: Kết nối SQL server với Access

  Chào Bạn,
  Nếu Bạn thiết kế 1 ADP thì không thể làm được việc này một cách đơn giản. Bởi vì: mọi công việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trong ADP đều do SQL Server phụ trách cả; nếu làm khác đi sẽ làm cho ADP mất tác dụng.
  Dễ dàng nhất là: Bạn thiết kế 1 MDB, trong đó toàn bộ việc kết nối đều được thông qua các thủ tục VBA. Lúc đó Bạn tha hồ tùy chọn nguồn dữ liệu để kết nối (kể cả kết nối với MySQL hoặc Oracle).
  Bạn cũng có thể dễ dàng tìm được các đoạn code mẫu để làm việc trên bằng cách dùng Google với từ khóa thích hợp hoặc vào website sau: ConnectionStrings.com - Forgot that connection string? Get it here!
   
 5. tuannhcs

  tuannhcs Member Hội viên mới

  Ðề: Kết nối SQL server với Access

  -hiện tại mình đã hoàn thiện ứng dụng quản lý bán hàng
  bằng access project+sql server và đã được ứng dụng cho một số cửa hàng,siêu thị mini
  -Do phiên bản access project+sql server tôi chưa biết cách đóng gói bộ sql server vào cùng phần mềm
  nên chưa đưa lên mạng
  -Các bạn muốn tham khảo thì liên hệ ,tôi sẽ chuyển phần mềm cho
  nick yahoo:hoanbhxhls
  -Phiên bản access mdb tôi để tại địa chỉ
  Gi?i thi?u ph?n m?m k? ton doanh nghi?p
   
 6. Võ Bình Tâm

  Võ Bình Tâm New Member Hội viên mới

  Chào Phatnq2002
  co cach nao 1 file access chia se nhieu may cung su dung (su dung split database nhưng code không hỉu)
  liên kết table với form, query......(table đặt trên ổ đĩa shere)
  xin chỉ giáo thêm...
   
 7. Thanhtandofico

  Thanhtandofico New Member Hội viên mới

  Anh phatnq2002 ơi!
  Khi kết nối ADP với SQL từ máy trạm thì servername phải khai như thế nào ạ?
  Thank Anh
   
 8. ssmvn1

  ssmvn1 New Member Hội viên mới

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.