kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi krystal, 24/4/13.

 1. krystal

  krystal New Member Hội viên mới

  B. Kế toán tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu

  1. Khi nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trước để mở LC,..., căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 111, 112
  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu).

  2. Khi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở LC (nếu thanh toán bằng thư tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  Có TK 111, 112, 311.

  3. Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa, ghi:
  3.1. Số tiền hàng uỷ thác nhập khẩu phải thanh toán hộ với người bán cho bên giao uỷ thác, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường (Nếu hàng đang đi đường)
  Nợ TK 156 - Hàng hóa (Nếu hàng về nhập kho)
  Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán).

  Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết người bán nước ngoài).

  3.2. Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường
  Nợ TK 156 - Hàng hóa
  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

  Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

  3.3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường
  Nợ TK 156 - Hàng hóa
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).

  Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312).

  3.4. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường
  Nợ TK 156 - Hàng hóa
  Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  3.5. Khi trả hàng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào hóa đơn GTGT xuất trả hàng và các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 156 - Hàng hóa (Giá trị hàng nhập khẩu đã bao gồm các khoản thuế phải nộp)
  Có TK 151 - Hàng mua đang đi trên đường.

  3.6. Trường hợp trả hàng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT, căn cứ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ghi như bút toán 3.5. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu uỷ thác, phải lập hóa đơn GTGT gửi cho đơn vị giao uỷ thác.

  4. Đối với phí uỷ thác nhập khẩu và thuế GTGT tính trên phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh doanh thu phí uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 131, 111, 112 (Tổng giá thanh toán)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (5113)
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
  5. Đối với các khoản chi hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu (Phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bốc xếp vận chuyển hàng...), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thác nhập khẩu)
  Có TK 111, 112.

  6. Khi đơn vị uỷ thác nhập khẩu chuyển trả nốt số tiền hàng nhâp khẩu, tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu đơn vị uỷ thác nhờ nộp hộ vào NSNN các khoản thuế này), và các khoản chi hộ cho hoạt động nhập khẩu uỷ thác, phí uỷ thác nhập khẩu, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 111, 112
  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thác nhập khẩu).

  7. Khi thanh toán hộ tiền hàng nhập khẩu với người bán cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán)
  Có TK 112, 144.

  8. Khi nộp hộ thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt vào NSNN, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ TK 3331, 3332, 3333
  Có TK 111, 112.

  9. Trường hợp đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu làm thủ tục nộp thuế nhập khẩu, đơn vị uỷ thác nhập khẩu tự nộp các khoản thuế này vào NSNN, căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền đơn vị uỷ thác nhập khẩu đã nộp vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 3331, 3332, 3333
  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị uỷ thác nhập khẩu).

  anh chị cho e hỏi tại sao khi nhập khẩu chuyển thẳng cho đơn vị ủy thác thì ghi nợ 331, còn trường hợp đơn vị nhận ủy thác nhập kho, khi chuyển cho đơn vị ủy thác thì lại ghi nợ 131???? tại sao không dùng chung 1 tài khoản 131 thôi ạ????
  331 và 131 ở đây cuối kỳ có thực hiện bút toán bù trừ không ạ?:cuutui::cuutui:
   
                
 2. BBC

  BBC Member Hội viên mới

  Ðề: kế toán xuất nhập khẩu ủy thác

  .......................................................................
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/4/13

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.